III.kniha (1939-1990)

1956

Popis roku : Ani tento rok nebyl dost příznivý. Leden byl velmi pěkný, mohlo se pracovat i v poli. V únoru však uhodily silné mrazy, které dosáhly až -35°C. Tyto mrazy postihly celou Evropu a vyžádaly si asi 1000 obětí. Stromy začaly pučet až v květnu. Žně i ostatní polní práce se velmi zpozdily. V říjnu opět uhodily první mrazy, takže hodně neposbíraných bramborů pomrzlo. Úroda byla slabší, ovoce málo. Celý příspěvek

1957

Popis roku :  V letošním roce se již počasí umoudřilo. Zima byla velmi mírná a krátká. Již v březnu se sadily brambory. Také léto bylo teplé, ačkoli často pršelo. Déšť měl veliký vliv na pěkné úrody obilovin i brambor. Velmi pěkný podzim dovolil také skliditi pěknou úrodu ovoce, hlavně švestek, které se již po dlouhá léta neurodily.
Proto se naši občané s plným optimismem dívají do příštího roku.
V letošním roce postihla naše okolí silná vichřice, která sice trvala jen několik minut, ale natropila hodně škody. V Kozlovicích a na Myslíku bylo zničeno mnoho obydlí. Z velké části zničila tato vichřice i místecký les, vyvrátila a polámala hodně ovocných stromů v celém širém okolí. Naše obec byla této pohromy ušetřena. Poškozena byla pouze nová krytina na zdejším kostele – tašková, která byla nahražená plechovou. Podobné vichřice není pamětníka. Bolestný byl pohled na zničené lesy, převrácené ovocné stromy i zničená lidská obydlí. Bude trvati snad deset let, než se nahradí škody, které natropila tato několika minutová vichřice.
Místní národní výbor pracoval se stejném složení jak v létech minulých. Ve zbytku roku nedošlo k žádným změnám. Je škoda však, že původní elán poněkud opadl a tak někteří členové MNV nepracovali tak, jak by tato instituce požadovala. Tím také utrpěla výstavba celé naší obce. Snad to byl termín blížících se voleb, který k této nečinnosti přispěl. Hlavní práce tak spočívala na radě MNV a tajemníkovi s.Dominu Bílkovi. Celý příspěvek

1958

Popis roku : Letošní rok navázal opět na tradici předminulých. Zatímco zima byla velmi mírná, jarní měsíce byly studené, časté plískanice znemožňovaly polní práce, jakož i pozdější  deště. Při dozrávání brambor uhodilo zase sucho, takže brambory zaschly.
Výnosy jak zboží tak i brambor byly neobvykle nízké. Také seno i otavy byly velmi slabé. Úroda ovoce v naší obci byla nepatrná. Všichni občané i JZD musí spoléhat na dovoz těchto produktů z jiných krajů, což jistě na pracovní jednotce nepřidá. Celý příspěvek

1959

Popis roku : Letošní rok byl celkově studený. Jarní měsíce a časté pršky pěkně podpořily vzrůst a klasovitost obilovin. Žnové měsíce byly vcelku dobré – až na sklizeň ovsa, jehož zrna na poli dost zůstalo. Bramborům a všem okopaninám však počasí nepřálo. Bylo hodně drobných brambor a vybíraly se již v rukavicích. Úroda ovoce byla průměrná. Bylo dost jablíček a hrušek, ale málo švestek. Zimní měsíce byly vcelku mírné. Celý příspěvek

1960

Povaha roku : Rok pro úrodu byl vcelku příznivý. Zima byla velmi mírná, léto teplé se stálým počasím. Na jaře dost zapršelo, takže plodiny se dobře rozvinuly. Celý příspěvek

1961 (první člověk ve vesmíru)

Tento rok začal opravdu pěkně. Na začátku byla mírná zima, jaro bylo statečně mokré a tak i úroda dobře vzrostala. Léto bylo teplé a stálé počasí umožnilo dobrou sklizeň. Konec roku byl deštivý a nevlídný byl celkem bez sněhu, pouze se sněhovými přeháňkami. Tento pěkný rok také přinesl pěknou úrodu, o které budu psát dále. Celý příspěvek

1962

… k zvlášť dobrým kulturním podnikům nutno přičíst oslavy 50.výročí založení Sokola… Celý příspěvek

1963

… Naše obec je kulturně velmi vyspělá. O kulturní život se zde stará Osvětová beseda, jejímž předsedou je Jarosl.Ščerba. K osvětové besedě patří knihovna. Knihovnu vedl po 5 let s.Antonín Urban, důchodce. Vedl ji až do května t.r.Pro své stáří a onemocnění musel se vzdáti vedení knihovny. Pracoval velmi obětavě, pečlivě a poctivě. Za jeho působení se velmi pozvedly výpůjčky knih. Příčinou toho je, že dovedl do knihovny obstarat knihy, o které byl zájem … Celý příspěvek

1964

Povaha roku :      Zima na začátku roku byla dosti krutá a dlouhá. Téměř celý leden a únor byly značné mrazy. Bylo naměřeno až -30°C. Děti sice si dostatečně užily lyžování a sáňkování, ale zpomalily se jarní práce. Poslední brambory byly zasazeny až koncem května. V té době byl také zaset len a  kukuřice. Senoseči počasí přálo. Ze začátku žní bylo pěkné počasí, ale pro nedostatečnou práci družstevníků a  pomoc občanů nebylo obilí včas sklizeno. V druhé polovině žní začalo pršet a obilí nebylo sklizeno kvalitní.
Zato přes sklizeň brambor panovalo pěkné počasí. Brambory byly sklízeny včas a velmi pěkné. Také podzimní práce JZD zvládlo dobře. Traktoristé provedli hluboké orby a zaseli ozimy. Počasí se však úplně změnilo při sklizni otav. Hodně trávy nestačili družstevníci ani pokosit. Na brzký sníh, který napadl asi v polovině listopadu doplatila také jetel semenačka. Ani tuto nestačilo družstvo svézt. Je to samozřejmě pro družstvo značná finanční ztráta.
V zahradách se urodilo vcelku dost ovoce, hlavně jablíček a hrušek. Švestky však se urodily jen v průměru. Na jaře bylo dost třešní, rybízu i angreštu.
Sníh ležel bez ustání až do konce roku, i když koncem roku byla zima mírná. Mrazy jen -5°-8°C. Celý příspěvek

1966

Povaha roku :      Tak jako loňský, tak i letošní rok byl velmi nepříznivý. Zatímco bylo v únoru jarní počasí, bylo léto velmi chladné a deštivé. Vždyť 30.května na horách napadlo 30 cm nového sněhu. Sníh poletoval i u nás. Družstevníci začali sázet brambory 19.dubna, kdy bylo ještě pěkné počasí a dost vláhy. Od května se však ochladilo a toto počasí trvalo až do září. Podzim byl již zase pěkný. Brambory se dobře kopaly v suchu. Bylo jich však velmi málo a tam se také plně odrazilo letošní počasí.
     V zahradách se však urodilo hodně ovoce. Zvláště jablíček a švestek bylo nebývalé množství. Vždyť také pracovníci lihovaru v Místku měli s pálením slivovice hodně práce. Kvas dodávali sami zahrádkáři. V průměru za 10kg kvasu dostali 1l slivovice, za který zaplatili 36Kčs, tj. 3Kčs za pálení a 33Kčs jako daň. Odhaduje se, že do naší obce bylo přivezeno asi 600 l této domácí slivovice.
     I v letošním roce řádily hodně nemoci jak mezi mladými tak i staršími. Byla to chřipková epidemie, která se projevovala zvracením, průjmy, nechutenstvím a celkovou velkou ochablosti postiženého. Oba lékaři ve zdravotnickém středisku v Palkovicích Dr.Pastor a Dr.Eliášová měli hodně práce. Celý příspěvek