1980 – 1989

1980

Úvod :   V roce 1980 ležely před našimi občany tři základní úkoly: bylo to dokončení integrace obcí, dále pak celostátní spartakiáda a posléze celostátní sčítání lidu. Všechny tři akce se úzce dotýkaly naši obce. Kladly velké nároky na všechny funkcionáře složek Národní fronty. Avšak největší práce ležela na bedrech výboru Vesnické organizace Komunistické strany Československa, protože to byly práce politické. Všechny tyto úkoly zvládla naše strana velmi dobře. Opět se ukázalo, že KSČ má v obci dobrou pozici a že má důvěru všech občanů. Bez této nezbytné důvěry by nebylo možné tak náročné úkoly splnit. Celý příspěvek

1981

 Mezinárodní situace se v letošním roce zvláště přiostřila. Na naší zeměkouli stále existují dva bloky. Socialistický – východní a kapitalistický – západní. Je tu však i blok třetího světa- bývalé kolonie, které se osamostatnily a mnohé z nich budují svá zřízení podle socialistického systému. První blok je veden Sovětským svazem a druhý Spojenými státy severoamerickými. Zatím co socialistický blok se všemožně snaží, aby byl udržen celosvětový mír, aby se přikročilo k všeobecnému odzbrojení a hlavně pak zákazu použití zbraní hromadného ničení, druhá světová velmoc pod záminkou vyrovnání vojenských prostředků, dala do výroby zatím nejstrašnější zbraň – neutronovou bombu. Celý příspěvek

1982

Úvod :      Naši občané pozorně sledují mezinárodní dění a mezinárodní situaci. Všichni jsme očekávali, že v letošním roce se situace uklidní, ale bohužel, naopak, se přiostřuje. V mnoha zemích zuří válka. Na středním východě hřmí děla, padají nevinní lidé. Svět je stále rozdělen na dva tábory: východní a západní. Představitelé obou bloků se sice scházejí na schůzích – v Ženevě, Madridu a ve Vídni – aby jednali o snížení počtu jaderných zbraní. Vždyť dosavadní zásoba stačí, aby byla naše zeměkoule zničena stokrát. Zatímco východní strana přichází k jednání s přijatelnými návrhy, západní blok je neuznává. Trvá na svých návrzích, které znamenají jednostranné odzbrojení východu, což je samozřejmě nepřijatelné. Vždyť vláda Spojených států amer.chystá rozmístění svých raket na západním pobřeží Německé spolkové republiky. Celý příspěvek

1983

Úvod : Prostí obyvatelé celé naší planety touží po míru a mírové práci. V obrovské většině jsou pro odzbrojení, zákaz použití jaderných zbraní, které znamenají zničení naší planety a pro zákaz umísťování zbraní v kosmickém prostoru. Svědčí o tom statisícové mírové pochody v hlavních kapitalistických zemích a v rozvojových zemích. Vedoucí stát socialistického tábora- Sovětský svaz, podává v tom smyslu pro všechny státy přijatelné návrhy. Opět velká většina světových národů tyto návrhy schvaluje. Avšak při projednávání ve vrcholné světové organizaci – Organizaci spojených národů – Spojené státy Americké nebo jiná velmoc z kapitalistického tábora tyto návrhy vetují, takže nemohou být přijaty, i když přímo vyjadřují přání všeho lidstva. Obyvatelé naší zeměkoule tak stále žijí v obavách o osud naší krásné planety. Přes odpor většiny obyvatel západních zemí, začaly Spojené státy severoamerické v rámci společenství NATO rozmísťovat rakety se středním doletem a s jadernými hlavicemi na území těchto států. Celý příspěvek

1984

Úvod : Občané naší pěkné podhorské obce Metylovice neustále budují svou obec. Chtějí, aby byla stále pěknější, aby se v ní občanům lépe žilo a aby se v ní i cizím návštěvníkům líbilo. Proto ty pěkné fasády domků a květinová výzdoba v každé zahrádce. Aby bylo pěkně nejen v naší obci, ale v celé naší vlasti i na celém světe, to je cílem veškerého snažení našich občanů. K tomuto počínání je však třeba klidu a míru. Naši občané pozorně sledují dění ve světě a jsou velmi znepokojeni, že mezinárodní situace se velmi zaostřuje. V západních zemích pokračuje rozmisťování různých raket s jadernými hlavicemi. Tyto nebezpečné zbraně, které jsou schopny několikrát zničit naši planetu, jsou přímo zaměřeny na nás, na naši vlast i na naše socialistické sousedy. Věci vymýšlejí stále nové druhy těchto zbraní, které mají být umístěny dokonce i v kosmickém prostoru. Celý příspěvek

1985

Přímo v matričním obvodě – doma – se nenarodilo žádné dítě. Mimo matriční obvod – v nemocnici – dle záznamů ohlašovny Měst NV – se narodilo 13 novoobčánků  městské části Metylovic. Celkem bylo ve Frýdlantě n.O. uzavřeno 150 sňatků, z nichž bylo několik z Metylovic. V tomto roce zemřelo v Metylovicích 28 osob. Celý příspěvek

1987

 Vstupujeme do druhého roku osmé pětiletky s nadějemi na další upevnění míru ve světě. Celý příspěvek

1988

Úvod : Po smrti pana Jaroslava Ščerby, který byl v Metylovicích ředitelem školy a zároveň  vedl od 1.8.1952 kroniku celých 34 let, pověřil MěNV ve Frýdlantě n.O. funkcí kronikáře pana Františka Kudělku z Frýdlantu nad Ostravicí. Ten stačil zapsat pouze roky 1985-1987. Po jeho smrti zůstaly stránky metylovické kroniky prázdné. Po dezintegraci obce v roce 1990 byla kronika vrácena obci a její listy se začaly opět pomalu zaplňovat. Zapsané údaje z let 1988-1989 jsou často kusé a neúplné, tak, jak je byli dotazovaní ochotni sdělit. Celý příspěvek

1989

…Myslím, že nikdo z nás netušil, jaké převratné změny nastanou v naší zemi než uplyne tento rok. Je sice pravda, že v Praze začínala poslední léta propukat na veřejnost nespokojenost lidí se stávajícím systémem. Ovšem na venkově byl klid… Celý příspěvek

Rok 1986 – Mezinárodní rok míru ve světě

…Ve dnech 23.a 24.května konaly se volby do všech stupňů zastupitelských, kterým předcházely veřejné předvolební schůze národní fronty. Na území města Frýdlantu n.O. se jich uskutečnilo 14 ve všech částech města. Zúčastnilo se jich 50,1% voličů. Voleb se zúčastnilo 99,63% všech zapsaných voličů v osmi částech našeho města. Všech 14 okrskových komisí volebních zde splnilo svůj úkol velmi dobře… Celý příspěvek