čupek

1993

Celý příspěvek

1990

Desintegrace : I tento rok byl velice rušný a pestrý jak na domácí politické scéně, tak ve světě a v neposlední řadě i u nás v obci.  V první polovině ledna uspořádal koordinační výbor OF ples. Účast předčila jakékoliv očekávání. Výtěžek 3500Kčs byl věnován na fond dětské onkologie. Celý příspěvek

1989

…Myslím, že nikdo z nás netušil, jaké převratné změny nastanou v naší zemi než uplyne tento rok. Je sice pravda, že v Praze začínala poslední léta propukat na veřejnost nespokojenost lidí se stávajícím systémem. Ovšem na venkově byl klid… Celý příspěvek

1988

Úvod : Po smrti pana Jaroslava Ščerby, který byl v Metylovicích ředitelem školy a zároveň  vedl od 1.8.1952 kroniku celých 34 let, pověřil MěNV ve Frýdlantě n.O. funkcí kronikáře pana Františka Kudělku z Frýdlantu nad Ostravicí. Ten stačil zapsat pouze roky 1985-1987. Po jeho smrti zůstaly stránky metylovické kroniky prázdné. Po dezintegraci obce v roce 1990 byla kronika vrácena obci a její listy se začaly opět pomalu zaplňovat. Zapsané údaje z let 1988-1989 jsou často kusé a neúplné, tak, jak je byli dotazovaní ochotni sdělit. Celý příspěvek

1974

Úvod : Celý rok 1974 žil a probíhal ve vzpomínkách a oslavách 30.výročí Slovenského národního povstání. Těmito oslavami žil celý náš národ. SNP byl první otevřený odpor našeho lidu proti hitlerovským okupantům. Nejen to, bylo to bezprostřední navázání bojové spolupráce se sovětskou armádou a jejími partyzány. V partizánském hnutí bojovalo mnoho národů a národností, které tehdy Německo utlačovalo. Byly to první a nerozborné internacionální svazky. Sovětští partyzáni hlavně prokazovali svou odvahu a statečnost v mnohých bojích proti okupantům. I v našich horách nacházeli spolehlivé úkryty. Ať to bylo na Čeladné či na Morávce, nebo i u nás na Ondřejníku, všude nacházeli partyzáni podporu velké většiny obyvatelstva. Na druhé straně však tito občané, kteří partyzánům pomáhali, byli krutě pronásledování a často bez soudů věšení a střílení. Přes všechny tyto krutosti a mučení naši občané partyzány podporovali, protože věděli, že je to předzvěst konce nacistického panství. Celý příspěvek

1973

Úvod : Celým rokem 1973 se prolínalo 25.výročí Vítězného února. K tomuto datu a pak i později měly zaměřeny celou svou činnost všechny složky v obci. Tímto dnem v r.1948, dne 25.února, se de facto začal budovat v naší vlasti socialismus. Tímto dnem, kdy byla zvolena naše nová vláda, dostala se moc do rukou pracujícího lidu. Ti byli spoluzodpovědni za celé vedení našeho státu, za výrobu v továrnách i v zemědělství. Právě toto výročí bylo oslaveno všemi složkami v naší obci, protože se všichni hmatatelně mohli přesvědčit o výhodách socialismu. U nás neexistuje nezaměstnanost, jako ve státech kapitalistických. U nás má pracující lid veškeré vymoženosti, jakou je bezplatná lékařská péče, děti dostávají učebnice i pomůcky zdarma, v neposlední řadě je to lázeňská péče, zvýšení důchodů, zlepšení výhod pracujících matek či zvýhodnění nastávajících matek. Jsou to novomanželské půjčky, půjčky na stavby nebo úpravy rodinných domků, které jsou zčásti nenávratné. Dochází k zvyšování platů a přitom ceny spotřebního zboží doznaly nepatrných změn. V tom vidí všichni naši občané záruku pevného zázemí, jistotu své budoucnosti a vůbec životní jistoty. Jeví se to také v růstu životní úrovně. Vzrůst motorových vozidel od posledního sčítání vzrostl u nás o 15%. Jest již už málo rodinných domků, kde by nebylo ústřední nebo etážové topení. Snad již nejsou domky – jedině stařičké, dřevěnky a velmi malé, kde by nebyla koupelna a celé zařízení. Také vnitřní  zařízení bytů se velmi změnilo ve prospěch obyvatel. Tak bychom mohli vypočítávat ještě dlouho veškeré výhody, které nám přinesl socialismus. Všichni občané vidí, že je to spravedlivý řád a proto si jej také váží a plně jej podporují. Celý příspěvek