1960 – 1969

1960

Povaha roku : Rok pro úrodu byl vcelku příznivý. Zima byla velmi mírná, léto teplé se stálým počasím. Na jaře dost zapršelo, takže plodiny se dobře rozvinuly. Celý příspěvek

1961 (první člověk ve vesmíru)

Tento rok začal opravdu pěkně. Na začátku byla mírná zima, jaro bylo statečně mokré a tak i úroda dobře vzrostala. Léto bylo teplé a stálé počasí umožnilo dobrou sklizeň. Konec roku byl deštivý a nevlídný byl celkem bez sněhu, pouze se sněhovými přeháňkami. Tento pěkný rok také přinesl pěknou úrodu, o které budu psát dále. Celý příspěvek

1962

… k zvlášť dobrým kulturním podnikům nutno přičíst oslavy 50.výročí založení Sokola… Celý příspěvek

1963

… Naše obec je kulturně velmi vyspělá. O kulturní život se zde stará Osvětová beseda, jejímž předsedou je Jarosl.Ščerba. K osvětové besedě patří knihovna. Knihovnu vedl po 5 let s.Antonín Urban, důchodce. Vedl ji až do května t.r.Pro své stáří a onemocnění musel se vzdáti vedení knihovny. Pracoval velmi obětavě, pečlivě a poctivě. Za jeho působení se velmi pozvedly výpůjčky knih. Příčinou toho je, že dovedl do knihovny obstarat knihy, o které byl zájem … Celý příspěvek

1964

Povaha roku :      Zima na začátku roku byla dosti krutá a dlouhá. Téměř celý leden a únor byly značné mrazy. Bylo naměřeno až -30°C. Děti sice si dostatečně užily lyžování a sáňkování, ale zpomalily se jarní práce. Poslední brambory byly zasazeny až koncem května. V té době byl také zaset len a  kukuřice. Senoseči počasí přálo. Ze začátku žní bylo pěkné počasí, ale pro nedostatečnou práci družstevníků a  pomoc občanů nebylo obilí včas sklizeno. V druhé polovině žní začalo pršet a obilí nebylo sklizeno kvalitní.
Zato přes sklizeň brambor panovalo pěkné počasí. Brambory byly sklízeny včas a velmi pěkné. Také podzimní práce JZD zvládlo dobře. Traktoristé provedli hluboké orby a zaseli ozimy. Počasí se však úplně změnilo při sklizni otav. Hodně trávy nestačili družstevníci ani pokosit. Na brzký sníh, který napadl asi v polovině listopadu doplatila také jetel semenačka. Ani tuto nestačilo družstvo svézt. Je to samozřejmě pro družstvo značná finanční ztráta.
V zahradách se urodilo vcelku dost ovoce, hlavně jablíček a hrušek. Švestky však se urodily jen v průměru. Na jaře bylo dost třešní, rybízu i angreštu.
Sníh ležel bez ustání až do konce roku, i když koncem roku byla zima mírná. Mrazy jen -5°-8°C. Celý příspěvek

1966

Povaha roku :      Tak jako loňský, tak i letošní rok byl velmi nepříznivý. Zatímco bylo v únoru jarní počasí, bylo léto velmi chladné a deštivé. Vždyť 30.května na horách napadlo 30 cm nového sněhu. Sníh poletoval i u nás. Družstevníci začali sázet brambory 19.dubna, kdy bylo ještě pěkné počasí a dost vláhy. Od května se však ochladilo a toto počasí trvalo až do září. Podzim byl již zase pěkný. Brambory se dobře kopaly v suchu. Bylo jich však velmi málo a tam se také plně odrazilo letošní počasí.
     V zahradách se však urodilo hodně ovoce. Zvláště jablíček a švestek bylo nebývalé množství. Vždyť také pracovníci lihovaru v Místku měli s pálením slivovice hodně práce. Kvas dodávali sami zahrádkáři. V průměru za 10kg kvasu dostali 1l slivovice, za který zaplatili 36Kčs, tj. 3Kčs za pálení a 33Kčs jako daň. Odhaduje se, že do naší obce bylo přivezeno asi 600 l této domácí slivovice.
     I v letošním roce řádily hodně nemoci jak mezi mladými tak i staršími. Byla to chřipková epidemie, která se projevovala zvracením, průjmy, nechutenstvím a celkovou velkou ochablosti postiženého. Oba lékaři ve zdravotnickém středisku v Palkovicích Dr.Pastor a Dr.Eliášová měli hodně práce. Celý příspěvek

1967

Úvod :  Letošní rok byl ve znamení činorodé práce pro zvelební naší obce. Největší zásluhu na tomto budování má předseda národního výboru pan František Trčka, který s nebývalou energií sháněl jak finanční prostředky tak i pracovní síly k vykonání různých potřebných díl. Značné shánění materiálu mu konalo často nemalé starosti, ale tyto svou energií všechny překonal. Je pochopitelné, že by na tuto práci sám nestačil. Měl značnou oporu v radě Místního národního výboru, která pracovala ve stejném složení jako v r.1966.
V kanceláři MNV nadále pracují osvědčení funkcionáři:
Tajemník: Miroslav Rožnovský, který pracuje po zaměstnání
Admin.síla: Marie Zajícová
Ved.míst.hosp.Marie Čupová
Účetní: Jan Bílek čp.2
    Po celý rok panovala v radě i mezi zaměstnanci dobrá pohoda, která také přinesla své ovoce v plodné práci. K řízení a projednání všech prací, o kterých ještě bude hodně řečeno, se sešla rada MNV celkem 24krát s téměř stoprocentní účastí. Plénum národního výboru se sešlo celkem 9krást s průměrnou účastí 20 členů z 27, což činí asi 74%. Tato účast je také jedním z dokladů, že celý národní výbor bral svou práci velmi vážně. Celý příspěvek

1968

Letošní rok byl velmi rušný na politické události. Občané v celé vlasti však pochopili nutnost příchodu 5.armád. Poznali neschopnost nejvyššího  vedení KSČ. Ústřední výbor byl doplněn o rázné členy, kteří měli na mysli jedině jednotu strany a všech občanů. Toto dílo se začíná dařit. Je si jen přáti, aby toto dílo pokračovali i nadále. Celý příspěvek

1969

v obci panoval klid a pracovní soustředění. Opět se hodně v obci vybudovalo. Jest také do příštího roku připravována práce pro zvelebení obce  a pro větší pohodlí našich občanů. V plánu Místního národního výboru je postaviti čekárny na zastávkách autobusů. Jsou v plánu další opravy cest a podobně. Všichni si přejeme, aby tento klid a mír, který nyní máme, vládl dlouhou dobu… Celý příspěvek

Rok 1965

Povaha roku :  Letošní rok byl velmi nepříznivý. Zima byla dlouhá, teprve v březnu začal tát sníh. Celý rok byl hodně deštivý. V polích bujel plevel, hlavně v bramborách. Pro mokro se nedaly plečkovat. Tráva sice narostla, ale seno se velmi těžko sklízelo. Bylo ho také hodně pohnilého. Tím bylo znehodnoceno základní krmivo pro dobytek na zimu. V létě se krávy také málo pásly, takže bylo v kravíně docíleno malé dojivosti na krávu a den. Také se sklidilo hodně málo otav.
     V zahradách se letos urodilo hodně málo ovce všeho druhu. Ovoce pak bylo po celý rok hodně vzácné.
     Rok 1965 také  zaznamenal hodně nemocnost mezi občany. Zařádila si hodně chřipka a angína. Velkou absenci bylo možno pozorovat i v místní škole, hlavně v I.pololetí 1965 – do vánoc. Tyto nemoci je nutno přičíst hodně nezdravému letošnímu počasí, kdy si starší lidé postiženi revmatismem hodně ztěžovali na bolesti. Dr.Pastor ve zdravotním středisku v Palkovicích a dětská lékařka Dr.Eliášová rovněž odtamtud měli velmi mnoho práce. Celý příspěvek