Život, zvyky, písně, budovy

Budovy

Celý příspěvek

Písně

starodávné, jež se v Metylovicích kdys zpívaly a z nichž mnohé vytryskly z bodrých duší zdejších rodáků.     Písně i tance sebrala jsem pro vlastivědu okresu místeckého a ráda vepisuji je do kroniky k milé paměti všech spoluobčanů. Celý příspěvek

Pověsti z Metylovic

Několik starých pověstí z Metylovic Celý příspěvek

Život spolkový

..něco o Metylovických spolcích … Celý příspěvek

Zvyky a obyčeje v Metylovicích

     Podávám přehled zvyků a obyčejů, které ještě dnes v naší obci jsou zachovávány. Sestaveny jsou dle ročních dob. Celý příspěvek