I. kniha (1299-1923)

1299 – 1700

Pokračovat ve čtení

1705

Robota na panství hukvaldském byla jedna z nejtěžších robot vůbec. Poddaní hukvaldští musili pracovali 156 dní do roka pěší, s koňmi pracovali na polích, na loukách i v železárnách ve Frýdlantě. Osmělili se tedy občané metylovičtí podati poníženou prosbu dne 27.července roku 1705 panství hukvaldskému o zmírnění roboty. Jak byla vyřízena, podávám zde doslovně znění listiny, jež v odpověď byla vydána. /Listina tato uschována je v museu v Místku. Převzata byla pány Přecechtělem, lékařem v Místku a profesorem K.Linhartem také z Místku/. Pokračovat ve čtení

1755 – 1756

Od roku 1755 vyskytují se zprávy častější, takže kroniku možno soustavně vésti. V obecním archivu nachází se kontribučenský rejstřík od roku 1755 až do roku 1784. Podávám tuto obsah rejstříku z r.1755 hodně obšírně, v ostatních rocích budou jen nejdůležitější data. Pokračovat ve čtení

1757

Počet obecní Contrybučenský dědiny Metylowitz pukrmistrem Janem Kopalem na příjem a Wydaní Peniez Contrybučenských od 1ho Nowemb.1756 až do posledního Octobus 1757. U přítomnosti Kurdu a Celey Obce učinený dne 12.Sepmbris 1757 Pokračovat ve čtení

1758, 1759, 1760

Pokračovat ve čtení

1761, 1763, 1764

Pokračovat ve čtení

1765

Pokračovat ve čtení

1767, 1768, 1769, 1770

Pokračovat ve čtení

1771, 1772, 1773, 1774

Pokračovat ve čtení

1775, 1776, 1777, 1778

Pokračovat ve čtení