1767, 1768, 1769, 1770

1767

Na staré rešta zaplaceno                            19fl28kr1d,takže
Na příští rok zůstává                                 103fl 9kr 2d
Nová povinnost pro rok 1767 činila                         335 fl 9kr
Od sedláků vybíráno po 27fl 29kr, od hoferů 26kr
Na tuto splaceno                                 215fl 23kr 3/8d
Odečteno
Strany pod datum 14.Januar 1767 trpícy ohnivu škodu na 1rok tuto se odpisuje pro R.1767
13fl26kr
Ittem strany pod datum 1.2.a 3.Juni 1766 trpící wodné škody na 1rok v tomto 1767roce se odpisuje                                    71fl26kr 1 4/8d
Suma                                        84fl52kr 1 4/8d
Celkový nadwejšek činil                             782fl 4kr
Další nadvejšek:
„A protož tejto Obci do biežicy Povinnosti v tomto Roce z nadwejšku se porazilo 34fl53kr2d, ittem dle ewentualního hlawního Wyrownání w Brnie dne 1ho July znovu tejto Obcy nadwejškuw přirostlo                             374fl 25kr 4/8d
suma všeho nadwejšku                             1156fl29kr 1/8d
Na masitém povinnosti odwedeno tolik co roku minulého
Rejstřík na Hukvaldech dne 7.prosince 1767 podepsali
Za obec Jiřík Kořinek, fojt, Jan Kowal, burmistr, Matěj Kubala, za obec
Za vrchnost M.J.Uhlář,vrchní, Andreas Fr.Mierka, počet vedoucí

1768

Na staré rešta zaplaceno                            9zl 16kr 2d
Zůstává obec dlužna                                93zl 23kr
Nová povinnost pro rok 1768 činila                         335zl 9kr
Rozvržena na 12 šacunkův, vybíráno od usedlých po 27zl 29kr 3d a od podruhů po 26kr a splaceno na ni hotových                            308zl 21kr
Suma hotového odvodu i s nadwejšekem                    1464fl 50kr 4/8d
Z toho nadwejšek činil                            1129fl 41kr 4/8d
Z tohoto nadwejšku se porazilo                         26fl 48kr
Diedina Metelowitze bude powinna na zaplacení Czysarsko Kralowskej na Hochwaldech držené komisi odwesti  17kr 7d. Item polnimu od advocata fury        52kr
Metilowsky Burmistr zaplatil hlavní dáwky na rok 1769            72fl 51kr
Ittem za linirovaný papír                            18kr
Na Hochwaldech dne 25.febra1769 podepsán Mierka
Na masitém povinnosti odvedeno
Od zákupního fojta                                40kr
Od 16 sedlákůw po 14kr                            3fl 44kr
Od 14 zahradníkůw po 7kr                            1fl 38kr
Od 7 chalupníkůw po 4kr                            28kr
Od 24 hoferůw po 3kr                                1fl 12kr
Celkem                                     7fl 42kr
Na rejstříku vyhotoveném na Hochwaldech dne 1.prosince 1768 podepsáni
Za obec Jiřík Kořenek, fojt, Jan Kowal, burmistr, Jan Wančura, Matěj Michalec
Za panství Andrea Fr.Mierka

1769

Na staré rešta se zaplatilo                            29fl 23kr
Zůstává v reštu na příští rok                             64fl
Nowá povinnost činila                             335fl 9kr
Rozvržena byla na dvanáct splátek jako v roce minulém a odwedeno na ni burmistrem Janem Kovalem hotově                                287fl20kr 2/8d
Celkový odwod činil                                 1464fl 50kr 4/8d
Z toho nadwejšek                                 1129fl 41kr 4/8d
Masitá powinnost splacena v té výši i v tom rozvržení jako roku minulého.
Na kontribučenském rejstříku vyhotoveném dne 20.prosince 1760 na Hukvaldech podepsáni
Za obec Jiřík Kořinek, fojt, Jan Koval, burmistr, Franz Mužný z obce
Za vrchnost Andreas Fr.Mierka, počet vedoucí, M.J.Uhlář, vrchní

1770

Na starých reštách zůstala obec dlužna dle zemského vyrovnání z roku 1648 do posledního října 1769                                    64fl
Na to se w hotovosti odwedlo
W roku 1769 prži zemském Casi z nadwejškovej 28 pro Cento wypadnutej Sumy na staré rešta zadrženém /sumy/, jak při koncy se sem přenašejí            27fl 38kr
Ittem vedle pod datum 10.ho July 1770 prošlyho cýsarského kralowského dworskiho Dekretu neymilostiwější prohlídnutého                         36fl 22kr
Suma hotowého odwodu                             64fl
Čímž všechny staré rešty byly vyplaceny.
Nová powinnost pro rok 1770 byla                         335fl 9kr
A rozdělena jako minulý rok na splátky
Na tuto powinnost splaceno hotově                        167fl 42kr
K tomu připočítává se „strany w roku 1769 trpící wodní škody na 1 rok w tomto 1770 roku se odpisuje                                    79fl 7kr
Ittem z těch při koncy vypadnutejych nadweyškowjch á 28 pro Cento Couponůw na tento 1770 rok za hotové se odpisuje                        87fl 49kr
Strany zemřelého hofera Ondřeje Michalce od 1ho 8bris 1769, deto Josefa Liberdy    30kr
Summa odwodu hotowého i se srážkami bylo                 1464fl 50kr 4/8d
Když se od celkového odvodu odečte povinnost zůstane nadvejšek     1129fl 41kr 4/8d
Když tehdy tento Nadwejšek roku 1769 smlouvou mezy Césarsko kralowským Erarium a Weloslawnými p.p. Stavy na 28 pro Cento reducirowany  byl nasledowně pro Cento 72fl odpadlo, pročež se tuto ty odpadle defcelcirujou                813fl 22kr 27/25
A tak po prchni Sražce zůstalo tyto obci nadweyškuw k příštímu Wynahražení s obdrženýma a 28 pro Cento Couponama                            316fl 18kr 22/25d
K tomu se přiráží co tejto Obcy nad nadwejšky ze 272fl 1kr 3d k lepšimu vypada
8fl 14kr 3d
Ittem vypadnutého Interese                            6fl 46kr 3d
W sumie                                    331fl 20kr 22/25
Z tej Sumy ty w Roku 1769 na staré rešta zadržene jak napřed se přenašejí 27fl 38kr
Ittem na běžící rok1771 k odepsání zůstává                    87fl 49kr 1
Součet předcházejících 2 položek činí                     115fl 24kr 1d
A tak na příští 1771rok k odepsaní pozůstává                215fl 52kr 3 81/25d
Masyta powinnost činila                             7fl 42kr
Protože ale „Strany zemřelého hoferka Ondřeje Michalca od 1.8bris 1769 se odpisuje 3kr
Detto Josefa Liberdy                                 3kr
A zaplaceno bylo                                 7fl 48kr
Zůstává Nadwejšek                                 6kr
Kontribučenský rejstřík dne 28.prosince 1770 na Hukvaldech podepsali za obec Jiřík Kořinek, fojt, Jan Kowal, burmistr, Krystyjan Čupa, Ondra Lyberda
Za vrchnost M.J.Uhlář, vrchní, Andreas Fr.Mierka, početvedoucí

Komentáře nejsou povoleny.