1757

Počet obecní Contrybučenský dědiny Metylowitz pukrmistrem Janem Kopalem na příjem a Wydaní Peniez Contrybučenských od 1ho Nowemb.1756 až do posledního Octobus 1757. U přítomnosti Kurdu a Celey Obce učinený dne 12.Sepmbris 1757Příjem Peněz
Po oučiněném a zawřeným Fogtu zůstalo za pukrmistrem v Restě od roku 1756     0fl. 0kr. 0d

Nowy Přijem
W tomto roce 1757 přijal Burmistr s přiznaním Ouřadu a obce totiž předně 8.Skladek po 27fl.39kr 3d. spolu 221 fl.18kr.-d.
Item jednu skladku která vynáší         27fl. 57kr. –3d
Na staré resta                     28fl   – kr     1d
Na Masyty Accio                6fl. 37kr. 1d
Na Cysarsku cestu                      16fl. 48kr.
Přitom se zde do Přijmu Nadweyšek potahuje od předešlého roku 1756 a syce na měsíčná Povinnost dle knižky                        82fl. 44kr. 1d
Item zustalý nadweyšek z masitého Accisu            22kr.
Item za Přijem se uvadí dle knížky Contrybučenské zemská Sražka strany trpícy Wodní škody 1757                        132fl.13kr.1d
Summa wšeho přijmu                516fl. 1kr. 2d

Wydání
Na staré Resta
Dle knížky na tento Rok gest odvedeno hotovýma Peniezi 28fl.3kr.1d.
Na bežici mesicnu dawku
Předně se odpisuge od předešlého Roku pozustaly Nadweyšek, který již do Přignu potažen gest dle Knížky                         82fl. 44kr. 1d
Na hotových penězích burmistr odvedl             250fl. 15kr. 3d.
Zkrz zemsku na hoře giž do Přijmu potaženu zemskou Poražku dle knížky s na místě hotově odepsalo                            132fl. 13kr. 1d
Purmistrovi od Wybirani 12.štacunkův dle Patentu se pasiruje a za Wydani kladě á 6.kr. 1fl.12.kr.
Na Nasyteg Accis
Dle knížky w temto Roce i z nadwegškem od předešlého Roku odwedeno 6fl. 37kr.1d.
Na opraweni Cysarských cest
Jak knížka vykazuje zaplaceno jest                16fl. 48kr. 1d
Extra
Za wydani se klade co tak po učiněnem Počtu od předešleho 1756ho Roku Obnos Burgmistrowi vynahraditi měla                5fl.24kr. 1d.
Summa všeho wydání                     523fl. 18kr. 1d
Porownaje Příjem s Wydáním, tehda Wydani Přijem přewyšuje totiž o 7fl. 16kr. 3d.
Které obec Burgmistrowi vynahradit powinna bude
Na spise podepsáni
Frantz Schigut, fogt
Jan Kowal, burmistr
Joseph Juřica za uřadu
Jan Halata za obec
Dne 10.sembris 1757. Spis vyhotoven na Hukvaldech 31.8bris 1757.
Poplatky vybírány
Od zákupního fojta        20kr 1d
16.sedlakův po 12kr.2d    3fl. 36kr.
17.zahradníků po 6kr. 3d    1fl.34kr. 2d
7 chalupníkův po 3kr.2d    24kr. 2d
28 hoferůw po 1kr.2d        42kr.

V tomto roce zemřeli dva chalupníci Jan Kupča a Josef Juřica.
Kontribučenský, který na Hukvaldech vybíral kontribuci jmenoval se Johann Mart.Bayer vrchní úředník Anton J.

Komentáře nejsou povoleny.