1758, 1759, 1760

1758

Dle hlavního vyrovnání zemského zůstala obec od roku 1748 dlužna    245fl.10kr.3d
A zaplatila v r.1758                                28fl. 30kr. 3d
V restě na příští rok zůstává                            217fl. 7kr.3d
Nová povinnost na rok 175á rozpočtena byla na 12 šacunkův a to od usedlých po 27fl.10kr, od hoferův a podruhů po 27kr. 2d., což činilo za celý rok 331fl. 33kr. Burmistr Jan Kowal odvedl v tomto roce 326fl.

Na masitý akcis mělo býti odvedeno a také splněno od zákupního fojta    20kr.1d.
Od 16 sedlákův po 13kr.2d                            3fl.36kr.
Od 14 zahradníků po 6kr.2d.                            1fl.34kr.2d
Od 7 chalupníků po 3kr.2d.                            24kr.2d
Od 26 hoferů po 1kr.2d                            39kr.
Což činilo úhrnem                                6fl.34kr.1d

Zemská srážka
Strany pod datum 4.Juny 1758 z Kojetína do Wyškowa odvezených 10C Sena dle Certifikatu se odpisuge                            1fl.47kr.

Strany pod datum 26.Juny z Místka do Eywanowik se odpisuje 23fl. 1kr. 2d.
Strany pod datum 23.July z Wyškowa do Leytomyšle odwezených 48 Měchůw owsa, dle Certifikatu se odpisuge                            27fl. 16kr. 2d
Na woganske fury se odwedlo                         40fl. 19kr.

Potvrzení příjmu peněz hukvaldským kontribučenským Janem Mart.Bayerem stalo se 1.xmbris 1758, kterežto potvrzení podepsali
Frantz Šinut, fojt
Jan Koval, burmistr
Josef Juřica za úřadu
Ignác Merta za obec
Anton J. za vrchnost

1759

Na starých restách zůstala obec dlužna od r.1758            217fl. 7kr. 9d.
Roku 1759 se splatilo a srazilo                         16fl. 46kr.
Zůstává zbytek                                 200fl. 21.kr. 3d.
Nová povinnost na vojenský rok 1759 předepsana usedlým po 27fl.10kr., hoferům či podruhům po 27kr.3d. splatných ve 12 lhůtách
Obnášela celkem                                331fl. 33kr.-d.
Na to odwedeno burmistrem                            172fl. 12kr. –d.
Zemská srážka činila
Strany na Panství wogakom odevzdaných 84C sena se odpisuge        84fl.
Strany z Frýdenthalu Armádě odwezeného Prowiantu se odpisuge        6fl. 51kr. 1d.
Strany z Místku do Hranic odwezené muky a ovsa se odpisuge         15fl.3d.
Strany z Přibora do Braunsperka odwezeney muky a owsa se odpisuje    9fl.36kr.1 2/8d
Strany z Hollomuce wyprawených a navracených 7C.            31fl.23.kr. 2d.
Strany z Hollomuce do ..odwezených 100 Miechuw Owsa            40fl.
Strany z Uherského Hradistie do Hollmuce odwezeneg Muky a owsa    18fl. 17kr. 3 2/8d
Celkem                                    205fl. 8kr. 3 2/8d
Summa hotového odwodu a srážek                         377fl.20kr. 3 2/8d
Naproti tomu ale Nodwegšek na Porážku budoucy 1760 roční Povinnosti    45fl. 47kr. 3 2/8d
Na wogenské fůry odwedeno                            40fl. 19kr.
Na masytou powinnost odwedeno                        6fl. 34.kr. 1d
Peníze odváděl burmistr Jan Koval contribučenskému Joh. Mart.Bayerovi.
Za obec metylovickou dne 10.xmbris 1759 podepsali Frantz Schiguth, fojt, Jan Koval, burmistr, Josef Juřica za uřadu, Martin Joh.Uhlář, vrchní za vrchnost.

1760

Na starých restách zůstalo                             200fl.21.kr. 2d.
Nebylo splaceno ničeho zůstalo zase                        200fl. 2kr. 3d.
Na novou povinnost 1760 předepsáno ve 12lhůtách vybrati od usedlých po 26fl. 54kr. 3d, od podruhů po 19kr. 3d. což činilo za celý rok 326fl. 54kr.
Hotově odvedl dne 16.února 1760 burmistr Jan Koval            202fl. 16kr. 2 2/8d
Zemská srážka
Strany trpícy ohnivů Škodu Jakubovi Kubalovi za 3leta uznana bonificatia za rok se odpisuje
10fl. 30kr. – d.
Strany zweženia do Moravsky ostrawy wezeneg Muky a Ovsa        4 fl. 21.kr. 3d.
Strany z Hollomuce do dworzůw wezeného prowiantu Nasledownie se odpisuje tudíž
Dnie     14.Januara                                5fl.20kr.
17.Januara                                5fl.
29.Januara                                5fl.20kr.
17.Febr.                                5fl. 20kr.
Strany z Hranic do Místku wezeneg Muky a Owsa                10fl. 13.kr.
Strany z Hollomuze do dvorcůw sezeného proviantu            5fl. 14kr.
17.Marty                                5fl. 20kr.
29.Marty                                5fl. 20kr.
12.Aprilis                                8fl.
27.Aprilis                                8fl.
Strany z ollstanu do Mohelnice sezeného sena                4fl.16kr. – d.
Strany z dworzůw do Hollomuce wezeného Prowiantu            15fl. 58kr.
Strany z ….do Litomyšle wezeného proviantu                7fl. 12kr.
Strany z Hollomuze do Frydenthalu wezeného proviantu            4fl. 38kr. 1d
Strany z Hollomuze do Frywaldu vezeného proviantu            6fl. 2d
Strany z Holomuce do Landskoronu vezeneg Muky             4fl. 56kr.1d
Strany z Hochwalduw do Holomuce vezeneho owsa            37kr.
Celkem se sráží                                124fl. 37kr. 2d.
Suma hotowého odvodu i srážek                        326fl. 54kr.
Nebylo ani přebytku ani nedoplatků
Na válečnou daň odvedeno                             141fl. 17kr. 1d
Masytá powinnost rozvržena na 12 částek takto od zákupního fojta    20kr.1d
Od 16.sedlákův po 13kr. 2d.                            3fl. 36kr.
Od 14 zahradníkůw po 6kr. 3d.                        1fl. 34kr. 2d
Od 7 chalupníkův po 3kr. 2d.                         24.kr. 2d.
Od 26 hoferův po 1kr. 2d.                            39kr.
Uhrnem                                    6fl. 34kr.1d.
Peníze placeny byly kontribučenskému úředníku Jos.M.Bayerovi.
Rejstřík podepsali 10.prosince 1760
Za Obec Fran.Schigut fojt, Jan Michalec za vrchnost, Jan Koval, burmistr za obec, Martin J.Uhlář vrchní, Juřica za uřad

Komentáře nejsou povoleny.