I. kniha (1299-1923)

1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784

Celý příspěvek

1785, 1786, 1789

Celý příspěvek

1790 – 1813

Zprávy chybí. Celý příspěvek

1814

V tomto roce 1814 vydáno bylo mlecí nařízení císařem Františkem I. A to dne 1.prosince, podávám tu opis jeho ovšem potud, pokud se zachoval. Celý příspěvek

1830

Celý příspěvek

1848

Rok 1848 byl důležitým mezníkem v dějinách našeho státu, protože zavedena byla konstituce, zrušen absolutismus a myšlenky rovnosti, volnosti a bratrství šířily se k nám z Francie, nacházely  u nás úrodnou půdu. Není proto divu, že páni francové cítili se povinnými chladiti rozpálené hlavy výnosy jako tento vydaný na Hukvaldech 14.srpna 1848 a který zní. Celý příspěvek

1850

Celý příspěvek

1851-1866, 1866, 1867-1875

Celý příspěvek

1876, 1877, 1878, 1879

Celý příspěvek

1880, 1881, 1882, 1883

Celý příspěvek