1880, 1881, 1882, 1883

1880

Starostou: Kuhejda František
Správcem školy: Buchta Josef
Duchov.správcem: Pitlíček Jan
Předsedou míst.šk.rady

Obecní výbor usnesl se

30.ledna 1880 zvoliti JUDr Karla Kotka, zemského advokáta jako právního zástupce ve sporu co doplatek 220zl a útraty, které dluží obci Anna Němcová domkařka čís.135
29.března 1880 hraditi schodek na stavbu školy z části prodejem 26 kusů dřeva z obecního lesa
18.října 1880 nepovoliti Josefu Pellarovi a manželce Anně, rozené Šigutové z čís.1 patřícímu Bobreku za Těšínem provozování hostinské živnosti

1881

Starostou Kuhejda František
Správcem školy Buchta Josef
Duch.správcem Pitlíček Jan

Obecní výbor se usnesl

14.února 1881 vyrovnati Josefu Svobodovi, starostovi dluh 27zl 17kr vzniklý dle jeho udání přestavbě školy
24.dubna 1881 přeměnili pole u školy v zahradu nadučiteli Josefu Buchtovi na 9 let od r. 1881-1999 za povinnost vyučovati stopařství. Štěpnice má název „Štěpánka a Rudolf“
10.května 1881 vzíti na vědomí, že Frant.Čupa, rolní čís.19 dává obci pozemek na cestu od kostela na hřbitov
26.června 1881 aby kníž.arcibiskupský velkostatek zaplatil plných 25% přirážky místo zaplacených 13  49%
16.října 1881 nepovoliti Hermanu Ebelovi, kupci čís.201 prodej lihovin nadrobno stojícím hostům

1882
¨
Starostou Kuhejda František
Správcem školy Buchta Josef
Duch.správcem Pitlíček Jan

Obecní výbor se usnesl

6.února 1882 nepovoliti snížení přirážek arcibiskupskému velkostatku
5.března 1882 povoliti pí Kateřině Vrablové /na její žádost ze dne 28.ledna 1882/ zřízení hostince v čísle 119
16.dubna 1882 přistoupiti za člena „Hospodářského sloku severovýchodní Moravy“ s příspěvkem 1zlatý ročně, 1 zlatý zápisného a na okrasu kostela na Hostýně 2zl.
15.října 1882 zakázati mládeži přístup k zábavám a požádati pana faráře, by totéž ohlásil v kostele

1883

Nově zvoleni

Starostou Kuhejda Frant.
1.radním Bíle Jan
2.radním Kubala Frant.
Členy výboru    Svoboda Josef
Šigut Josef
Šigut Jan
Mužný Jan
Bílek Jan
Halata Ondřej
Bílek Ignác
Buchta Josef
Čupa
Správcem školy byl Buchta Josef

Obecní výbor se usnesl

17.února 1883 že 1/7 rol a 6/7 chalup. zaplatí 28% přirážku a vybírat ji bude Jan Bílek, ustanoviti Jana Bílka, domkaře č.189 za ohledače mrtvol /zákon ze dne 27.4.1882/
18.března 1883 pronajati Kubalovi Frant.dovoz 19q uhlí pro školu /60kr za 1q/
3.června 1883 darovati nemocnému Martinu Chlebkovi podruhu čís.102 za červen a červenec po 4 zl. Podpory a požádati, aby místo učitelky byl dosazen učitel
17.června 1883 zaříditi v čís.14 arest na obecní útraty
29.června 1883 vzíti ve sporu s Františkem a Terezii Liberdovou za advokáta Dra. Řeku z Místku
15.července 1883 pořítiti do obec.hostince nové dvéře
19.srpna 1883 žádati, aby německé gymnasium v Příboře proměněno bylo v české /usnesení v Příboře se stalo 3.8.1883/
23.září 1883 dáti Válkové Barboře 2 zl.podpory
28.listopadu 1883 poříditi do obec.kanceláře kamna ze železáren ve Frýdlantě
18.listopadu 1883 zrušiti vyučování němčině na zdejší skole

Komentáře nejsou povoleny.