1851-1866, 1866, 1867-1875


1851 – 1866

Z těchto let nezachovalo se žádných zpráv.

1866

V tomto roce vedlo Rakousko válku s Ruskem. Dle zpráv zdejších lidí /Pana Jana Závodného/ nezasáhla válka ta naši vesnici, ač byli účastníci za naši obce. Byla tam pan Jan

Bílek, řemenář, který prodělal válku jako hudebník.

1867 – 1875

Není památek písemných na ta léta

Komentáře nejsou povoleny.