1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784

1779

Pro tento rok 1779 předepsáno                        309fl 24kr
nové   povinnosti, kteráž rozvržena na 12 měsíčních splátek ale hotově na ni odvedeno
43fl 10kr ¼
Pouze ostatní obnos odepsán vrchností jednak srážkami za utrpení škody vodou v obnose
70fl 38kr 2d
Jednak danými proviantními naturáliemi:
„Strany do budošova odvezeného vlastního sena 71Ct.10 po 40kr odepsano 47fl 24kr
Ittem do Místka odvezeno vlastní muky 28Ct.96 po 2fl 15kr polovičně     32fl 34kr 3
Ittem strany do Frýdku odevzdaného 88 ovsa po 48kr, polovičně odespáno  35fl 12kr
Strany do Frýdku odevzdaného vlastního ovsa 88, 74, 20 sena, oves jenom polovičně se odpisuje                                    84fl 40kr
Ittem do Frýdku odevzdané muky 23, 69 polovičně             26fl 39kr 1
Suma odvodu činila                                 226fl 30kr
A také odpravenými transporty:
„Strany z Mezříča do Vyškova odvezených 15 Muky skrz 4 1/3 míle po 3kr odepsáno
3fl 22kr2d
Ittem ze Frýdku do Místka odvezeného chleba, ovsa a sena odepsáno     1fl 30kr
Strany do Budišova odvezeného vlastního sena 71Ct 13 skrz 5 1/3 míle po 2kr   13fl 24kr1d
Ittem ze Frýdku do Příbora 16 sena skrz 2míle po 3kr             1fl 36kr
Ittem ze Frýdku do Fulneka skrz 4 míle 33 muky po 3kr             6fl 36kr
Ittem ze Frýdku do Bílovca skrz 3 míle 20 Ct ovsa po 3kr             3fl
Ittem ze Frýdku do Příbora 24 ovsa skrz 2 míle po 3kr             3fl 24kr
Strany přivezených futraží                             24kr
Strany ordonanci daných 8 koní                         8fl
Strany rozličných odvezených futraží totiž 11, 83 chleba 29 1/3 muky, 132 ovsa, 64 sena spolu odepsáno                                 26fl 45kr 3
Ittem ze Frýdku do Místku skrz 1/3 míle 30 ovsa, 70 sena odepsáno    2fl 30kr
Ittem z Příbora do Dobré skrz 3 míle 30 sena odepsáno             4fl 30kr
Ittem ze Frýdku do Metylovic skrz 1 míli 3 1/4chleba, 10 ovsa, 12 1/3 sena 1fl 18kr
Strany celoročním foršponům                         73fl 33kr
Ittem                                        13fl
Z Příbora do Ostravy 3 míle 40 ovsa                     6 fl
Ittem z Frýdku do      skrz 6 mil 31 sena, ovsa odepsáno             9fl 18kr
Suma odvodu činila                                 176fl 49kr 2d
Celkem odvedla obec tohoto roku                         482fl 27kr
Takže zůstává „nadvejšek“                            173fl 3kr
Tohoto roku odevzdala naše obec
176 měřic ovsa po 48 kr                            140fl 48kr
145 centů 30 sena po 40kr                            96fl 52kr
52 centy 65 muky po 2fl 15kr                         118fl 28kr
Summa její celej pohledavajičnosti                         356fl 8kr
Na to se tejto obci, jak vejš stojí na letošní kontribuci odepsalo         226fl 30kr
Pročež má tato obec za zami pohledávati za oves a muku jednu polovici tj. 129fl 38kr
Podepsáno na Hukvaldech dne 16xbris 1779
Za obec Franc Šigut, fojt, Jan Koval, burmistr, Franc Mužný z uřadu, Výběrčím obecním byl stále Jan Koval
Za vrchnost M.Uhlář, vrchní, Joh.Jos.Drumler, počet vedoucí

1780

Nová povinnost na rok1780 předepsána v obnose                 309fl 24kr
Na tuto splaceno hotově skrze burmistra Jana Kovala jen             8fl 36kr
ostatek jednak odepsán na škody způsobené vodou                55fl 19kr 3d
jednak za v roce 1779 odvedenou mouku a oves z polovice         129fl 38kr
Ittem interes z toho                                 5fl 10kr 1d
A také za vykonané transporty a to
„strany z Příbora až do Frýdku odvezeném 18 centů slámy skrz 2 míle po 3kr odepsáno
1fl 48kr
Strany forsponův                                 9fl 39kr 1
Sumou                                     11fl 27kr 1d
Všechny srážky dohromady činily                         383fl 14kr 2d
K tomu „nadvejšek“                                73fl 50kr
Na tento „nadvejšek“ dostala obec z kasy hotových             18fl 30kr 2
Po odtahnutí toho zůstává ještě nadvejšek na budoucí srážku 1781 roč.povinnosti  55fl 19kr 3
Rejstřík podepsali na Hukvaldech 12.decembris 1780
Za obec Franc Šigut, fojt, Jan Koval, burmistr, Jan Pavlán z obce
Za vrchnost M.J.Uhlář vrchní, Jos.J.Drumler počet vedoucí.

1781

Nová povinnost na rok 1781 činila                         309fl 24kr
na níž hotově odvedeno                             254fl 4k 1d
na škody způsobené povětřím odepsáno                     33fl 52kr
Suma hotového odvodu činí                             343fl 16kr
Po odečtení povinnosti činí nadvejšek na budoucí rok ještě         33fl 16kr
Rejstřík podepsán na Hukvaldech dne 10.prosince 1781
Za obec Franc Šigut, fojt, Jan Koval, burmistr, Franz Mužný z obce
Za vrchnost M.J.Uhlář, vrchní, Jos.Jan Drumler, počet vedoucí

1782-1784

Z těchto let není zpráv

Komentáře nejsou povoleny.