1785, 1786, 1789

1785

Nová povinnost na rok 1785 předepsána byla v obnosu             314fl 48kr
na níž odvedeno bylo prostřednictvím Josefa Zlý-ho             289fl 51kr 2d
srážkami a to zemskýma
„strany trankstajeru od roku 1781                         24fl 56kr 2d
„ittem strany vodní škody roku 1785                        38fl 55kr 1d
Suma sumarum hotového odvodu činila                    353fl 43kr
Po odečtení povinnosti jeví se nadvejšek v obnosu                 38fl 55kr
Rejstřík podepsali dne 18.listopadu 1785
Za obec Franc Šigut, fojt, Jan Koval, burmistr, Jan Michalec z úřadu, Josef Halata
Za vrchnost Johan M.Bayer vrchní a Franc Paseka počet vedoucí

V tomto roce objevují se poprvé v úředních zápisech jména měsíců v správném českém znění „31.října 1785“ a „18.listopadu 1785“.
V tomto roce 1875 výnosem z Brna daným dne 19.ledna 1785 číl. 1120/260 povoleno zříditi místo kaplanů místních v obcích Ostravici, Palkovicích a Metylovicích.
Tímto výnosem obdržely Metylovice svou duchovní správu a také hned roku 1786 dosazen do Metylovic první duchovní správce P.Antotnín Benatský, který byl sem přeložen ze zrušeného kláštera Velehradského.

1786

Od roku 1786 až do roku 1788 není zachovaných zpráv.

1789

Z naznačeného roku zachován je dlužn úpis, jímž František Schigut, fojt /Erbrichter/ vypůjčuje si ze sirotčí pokladny na Hukvaldech obnos 150 zlatých rýnských a slibuje, že obnos splatí a úrokovati bude 4%. Úpis vyhotoven byl na Hukvaldech dne 1.prosince 1798 a podepsán Franz Schigutem, jako dlužníkem, Martinem Závodným z Metylovic a václavem Volným z Palkovic jako svědky. Antonínem Svobodou, vrchním, Bőhmem, za vrchnost.
Dle poznámky na úpise provedené je patrno, že dluh byl 25.dubna 1803 splacen.

Komentáře nejsou povoleny.