1775, 1776, 1777, 1778

1775

Nová povinnost na rok 1775 činila                         339fl 33kr
na to hotově dáno                                177fl 32kr
odepsáno na „vodní škody                            132fl 40kr 3d
„Ittem na lany zse nejmilostivěji upouštěno této obci na zběhlý 1775 rok ze 4 51/64 lanu po 6fl 27kr se odpisuje                                 30fl 56kr 2
Na masytej povinnosti pro rok 1775 vybráno
Od 1 fojta zákupního                                 40kr
Od 16 sedlakův po 14 kr                             3fl 44kr
Od 14 zahradníkův po 7kr                            1fl 38kr
Od 7 chalupníkův po 4 kr                             28kr
Od 34 hoferův po 3kr                             1fl 42kr
Od 5 pasekařův po 3kr                             15kr
Sumou                                     8fl 27kr
Podepsáni na rejstříku kontribučenském 13. XII.1775
Za obec Jiřík Kořínek, fojt, Jan Koval, burmistr, Josef Halata úřadní, Franc čupa za obec
Za vrchnost Andreas Mierka, Martin Uhlář, vrchní

1776

Nová povinnost na rok 1776 činila                        339fl 33kr
Na to hotově dáno                                225fl 49kr 3d
Odepsáno na škody povětřím                         52fl 48kr 3d
A ze 4 51/64 lanu po 6fl 27kr                        30fl 56kr 2
Na masytej povinnosti vybráno
Od fojta zákupního                                 40kr
Od 16 sedlákůw po 14kr                            3fl 44kr
Od 14 zahradníkův p 7kr                            1fl 38kr
Od 7 chalupníkův po 4 kr                            28kr
Od 34 hoferův po 3kr                             1fl 42kr
Od 5 vrchnostenských pasekářů po 3kr                     15kr
Sumou                                        8fl 27kr
Podepsáni 15.decembris 1776
Za obec Jiřík Kořínek, fojt, Jan Koval, burmistr, Jan Pavlan z uřadu
Za vrchnost Martin Uhlář, vrchní

1777

Nová povinnost na rok 1777 předepsána v obnose                 339fl 33kr
Hotově zaplaceno na ni                             308fl 36kr 2
Odepsáno ze 4 51/64 lanu                             30fl 56kr 2d
Na masytej povinnosti vybráno
Od 1 fojta zákupního                                10kr
Od 16 sedlakův po 3kr 2d                            56kr
Od 14 zahradníkův po 1kr 3d                            24kr 2d
Od 7 chalupníkův po 1kr                             7kr
Od 34 hoferův po 3kr                                25kr 2
Od 5 panských pasekářův po 3kr                         3kr 3
Sumou                                        2fl 6kr 3d
Na rejstříku dne 26.Novembris 1777 podepsáni
Za obec Jiřík Kořínek, fojt, Jan Koval, burmistr, Franc Čupa, z obce, Josef Halata
Za vrchnost Martin Uhlář vrchní a J.Drumler počet vedoucí

1778

Nové povinnosti na rok 1778 předepsáno                     309fl 24kr
na níž hotově dáno                                191fl
ostatní dáno v proviantních naturáliích
Stran do Frýdku odevzdaného sena                         78ct
po 40kr tejto obci se odpisuje                        52fl
a odpravenými transporty
„Strany z Lipníku do Holomuce odvezeného panského proviantu muky tejto obci se odpisuje                                         1fl 14
Ittem ze Frýdku až do Lybavy odvezeného 100 ct. Ovsa se odpisuje    35fl
Item z Lipníka až do Bordovic odvezené 35 ct muky skrz 18 mil po 3kr polovičné se odpisuje                                         15fl 45kr
Dne 24.Juny strany chleba, ovsa a sena ze Frýdku se odpisuje        3fl 20kr
Ittem z Lipníka až do Svitavky odvezené 25 Ct.muky skrz 9 mil po 3kr odepsáno
11fl 15kr
Suma odpisův činila                                 66fl 24kr
Masytá povinost pro tento rok předepsána nebyla
Podepsáno dne 7.decembris 1778
Za obec Jiřík Kořínek, fojt, Jan Koval, burmistr, Metod Michalec, Jura Juřica
Za vrchnost Martin Uhlář, vrchní, Jos.Joh.Drumler, počet vedoucí

Komentáře nejsou povoleny.