1830

V roce 1830, 24.března, odkoupil od obce Tomáš Svoboda pozemek ve výměře 100 čtverečních sahů za 12 zlatých tehdejší měny, aby si na místě tom postavil domek.
Smlouva sepsána byla na Hukvaldech 23.srpna 1831 a znovu potvrzena 1835, 26.února.
Na listině z roku 1835 jsou podepsáni

Tomáš Svoboda, kupitel
Bartek Koval, podpisatel
Vavřín Michalec, burmistra a svědek
Tomáš Kocian, podpisovatel
Matěj Michalec, úřadní
Bartek Koval, úřadní
Matěj               úřadní
Josef Boháč, svědek
Franz Válek, chalupník.

Smlouva kupní byla znovu výnosem krajského úřadu čís 12.478 potvrzena a na úřadě v Hukvaldech znovu 15.října 1835 podepsána.
Podepsali :
Tomáš Svoboda, kupitel
Jiří Šigut, fojt, podpisovatel a svědek
Andriaš Svoboda, svědek
Matěj Michalec, úřadní
Bartek Koval, úřadní
Matěj              úřadní
Josef Boháč, zahradník
Franz Valek, chalupník
Martin Kocian, fojt
9 osob musilo jít podepsat kupní smlouvu.
Smlouva v Brně podepsána 12.února 1836 guvernerem Skrbenským a chalupa postavena teprve v roce 1839.

Komentáře nejsou povoleny.