hřiště

1963

… Naše obec je kulturně velmi vyspělá. O kulturní život se zde stará Osvětová beseda, jejímž předsedou je Jarosl.Ščerba. K osvětové besedě patří knihovna. Knihovnu vedl po 5 let s.Antonín Urban, důchodce. Vedl ji až do května t.r.Pro své stáří a onemocnění musel se vzdáti vedení knihovny. Pracoval velmi obětavě, pečlivě a poctivě. Za jeho působení se velmi pozvedly výpůjčky knih. Příčinou toho je, že dovedl do knihovny obstarat knihy, o které byl zájem … Celý příspěvek