1989

…Myslím, že nikdo z nás netušil, jaké převratné změny nastanou v naší zemi než uplyne tento rok. Je sice pravda, že v Praze začínala poslední léta propukat na veřejnost nespokojenost lidí se stávajícím systémem. Ovšem na venkově byl klid…

Předseda MěNV:  Ing.Ludvík Spiel
Ředitel školy:  Libuše Kaplanová
Duchovní správce: P.Ladislav Navrátil

O činnosti MěNV ve Frýdlantě nad Ostravicí nemám pro tento rok žádné informace. Zřejmě jeho starost o naši obec nebyla tak výrazná, aby se zapsala do paměti místních občanů.

Zemědělství
V letošním roce obhospodařuje JZD Rozvoj v Palkovicích, které užívá i pozemky v k.ú.Metylovice celkem 5169 ha zemědělské půdy, z toho činí:
3 111 ha orná půda
1 079 ha louky
979 ha pastviny
Senoseč byla v tomto roce zahájen 18.května, ale sklidilo se jen velmi málo sena. Rovněž kvalita nebyla valná, neboť červen byl velmi deštivý. Žně začaly 10.7. a skončily až 23.8. Léto žním nepřálo, bylo velmi chladno a deštivo. Sklizeň brambor trvala od 11.9. – 18.10. Kombajnem se vyoralo 150 hektarů brambor, ručně jen 20 ha. Kvalita sadby brambor se rok  od roku snižuje. Zato kukuřice se letos urodila ve velmi dobré kvalitě.
Hrubá produkce rostlinné výroby nebyla splněna. Urodilo se méně brambor o 1331 tuny, řepky o 115 tun, zato zeleniny a žampionů se urodilo víc o 106 tun.
V živočišné výrobě byl tento rok nejúspěšnější z celého období sloučeného družstva. Ztráty na zvířatech byly nižší než okresní průměr, užitkovost dojnic je těsně pod hranicí, v jakosti mléka se umístili na 1.místě. Mimo rostlinnou a živočišnou výrobu existuje v JZD Palkovice i přidružená výroba a to navíjení motorů, textilní výroba a lití asfaltu.

Škola
Od 1.2.1989 nastoupila kofunkce ředitelky zdejší školy paní Ludmila Vlasáková. Učitelský sbor e stavěl kriticky ke skutečnosti, že v letošním školním roce se upustilo od klasifikace žáků, neboť dle jejich mínění není pak žák motivován k usilovnější práci. Velmi dobrých výsledků ve školní práci dosáhlo v 1.ročníků 10 žáků, ve 2.ročníku 3 žáci, ve 3.ročníku rovněž tři žáci, ve 4.ročníku je to pět žáků.
Dvacet dětí ze zdejší školy dochází po vyučování do družiny. Bohužel, ta je nedostatečně vybavená, chybí stoly, hry i stavebnice. Rovněž paní vychovatelka neumí dobře podchytit zájmy žáků. Není proto ani divu, že děti zde docházejí nerady.
Místní učitelský sbor se snaží rozvíjet a obohacovat duševní vývoj svých žáků a tak v tomto roce zorganizoval návštěvy divadla, koncertů a filmů. Děti také navštívily muzeum a výstavu. Mimoto dojížděli zdejší žáci na bazén ve Frýdku-Místku, kde probíhal plavecký výcvik.

Mateřská škola
Na jaře tohoto roku přijala mateřská škola ještě další dvě děti, takže nyní navštěvuje mateřinku celkem 27 dětí. Z toho je 12 předškoláků a 8 dětí dochází jen na půl dne. Spolupráce mateřské školy se základní školou je velmi dobrá. Děti byly na návštěvě v 1.třídě a prvňáčci jim zase návštěvu oplatili. Rovněž spolupráce s rodiči dětí je dobrá. Vždyť zde na vesnici se všichni dobře znají.
Ředitelka Alena Fajkusová a učitelka Věra Petrová zařadily do svého pracovního plánu otužování dětí. Výsledkem byl menší výskyt nachlazení.
Při průzkumu hudebnosti dětí, který prováděla učitelka hudební školy ve Frýdlantě n.O., byly vybrány dvě děti, které mají předpoklady k návštěvě hudební školy.
K MDŽ připravili žáčci pro své maminky hezký program a vlastnoručně ozdobená perníková srdce, která pro ně upekly ochotné ženy ze Svazu žen.
Z dětského maškarního bálu, který se konal ve spolupráci se základní školou v únoru na Čihadle si řada dětí odnesla ceny za vtipné masky.
Dnu dětí počasí nepřálo a tak celá akce proběhla v sokolovně, ale radost dětí nebyla o nic menší. Přišlo jich 125 z celé vesnice a vyhrály si při různých soutěžích, které byly pro ně připraveny, ať už to bylo házení na cíl, chytání rybek nebo házení šipek do nafukovacích balonků. A již tradicí se stává, že Výlet do pohádkového lesa je zároveň rozloučením s uplynulým školním rokem.

Kultura
V roce 1989 byla knihovna otevřena v jedné třídě zdejší školy. Ovšem její knihovník vážně dlouhodobě onemocněl, takže provoz knihovny byl zastaven.
Osvětová beseda v obci zorganizovala 17.3. divadelní představení Na letním bytě, které navštívilo asi 100 lidí.
Jak je vidět, na přemíru kultury si naší občané nemohou stěžovat.

Kostel
V tomto roce byly na kostele vyměněny žlaby a svod na věži kostela. Nové žlaby jsou měděné, tudíž je oprávněná naděje, že něco vydrží. Výměnu prováděla firma Bytprům z Ostravy-Zábřehu. Protože stará okna ve věži jsou již shnilá, byla letos vyrobena nová, ovšem osazená budou až v příštím roce.
Dne 26.července jmenoval papež Jan Pavel II.Dr.Františka Vaňáka biskupem a apoštolským administrátorem olomouckým. Biskupskou konsekraci přijal v olomoucké katedrále sv.Václava v Olomouci 26.srpna. Také z metylovské farnosti se několik lidí účastnilo této významné události.

DLRN
V osmdesátých letech se začalo s rozsáhlou rekonstrukcí budov a celého areálu dětské léčebny. Zároveň došlo k přeměně státní ozdravovny na dětskou léčebnu respiračních nemocí. Ředitelem se stal MUDr.Jaromír Theimer, který přešel do Metylovic z dětského oddělení nemocnice ve Frýdku-Místku. Kapacita léčebny je 70 dětí, z toho se zde léčí padesát dětí školou povinných a dvacet předškolních.
Mateřská škola při DLRN je jednotřídní, ve škole se vyučuje ve 3.třídách po čtyřech hodinách. Jedna volná hodina je věnována rehabilitačnímu cvičení. Zpočátku děti neodcházely z léčebny v pravidelných intervalech, ale podle svého zdravotního stavu. Od roku 1989 se zde střídají turnusově. Za rok proběhne celkem 7 turnusů. Během školního roku jsou turnusy dvouměsíční, o prázdninách proběhnou dva kratší turnusy. Celkem se v léčebně během roku vystřídá na 500 dětí.

RS Čupek
Vedoucím RS Čupek, které patří DPMO je pan Václav Koloničný. V tomto roce začala přestavba rekreačního střediska úpravou pokojů v tzv.nové části. Předtím měly všechny pokoje na jedné chodbě společné sociální zařízení. Nyní bude mít každý pokoj svůj sprchový kout a nový, velmi vkusný nábytek.
Stará akumulační kamna byla odstraněna a v pokojích bylo zavedeno elektrické topení. Na podzim se zbourala veranda a jídelna. V serpentinách, vedoucích na Čupek, stoupala veliká auta s míchačem betonu, který byl určen k výstavbě nové části, jejíž průčelí bylo obráceno k jihu, s překrásným výhledem na Metylovice.

RS ČSD
V tomto středisku probíhaly rekreace beze změn. Samozřejmě vždy jen pro dvě nebo tři rodiny, neboť je to dáno charakterem stavby. Rekreanti si sami vaří. Na středisku je zaměstnaná pouze jedna místní paní, která vždy po odjezdu rekreantů dům uklidí, vypere a vymandluje ložní prádlo a připraví pokoje pro další zájemce o tento typ rekreace.

ČSL
Předsedou místní organizace ČSL je pan Karel Uhlář, jednatelem pan Lubomír Halata. Jako každý rok proběhlo i letos tradiční smažení vaječiny za velmi pěkné účasti členů a příznivců této strany. Přes poměrně vysoký průměrný věk je členy vidět na stavbě školky, při úpravě veřejného prostranství, při pracích okolo kostela a na novém i starém hřbitově.

Požárníci
Výsledky pohárových soutěží v tomto roce:
Kozlovice  1.místo  z osmnácti družstev
Janovice 1.místo  z třinácti družstev
Metylovice  1.místo z dvaadvaceti družstev
Bystré   2.místo z jedenácti družstev
Žabeň  2.místo z osmi družstev
Krmelín 7.místo z patnácti družstev
Frýdlant n.O. 8.místo z dvacetičtyř družstev
Ostravice 15.místo z čtyřicetisedmi družstev
Turzovka daleko vzadu nedařilo se
Šenov  nedokončili pro technickou závadu

Kroužek mladých požárníků se ve hře Plamen umístil:
1.kolo  7.místo z 51 účastníků
Oblast.kolo 1.místo
Okres.kolo 6.místo

Družstvo mužů se zúčastnilo oblastní soutěže v požárním sportu v Janovicích a vybojovalo 9.místo.
Přestože naši požárníci uskutečnili opět preventivní prohlídky a besedovali o nebezpečí požáru, museli i letos mnohokrát zasáhnout proti ohni.
Leden  rodinný domek Baška-Hlíny
Březen  kravín   Lhotka
Rodinný domek Myslík
Chata   Ostravice
Květen  povodeň  Metylovice
Srpen  kůlna   Janovice
Říjen  sklep   Metylovice

Ale naši požárníci nejen hasí požáry a soutěží, ale také sbírají papír a železo, čistí autobusové čekárny, pracují v akcích Z. Šest členů darovalo bezplatně krev.
Podzimní zájezd do východních Čech, kde navštívili Babiččino údolí a ZOO ve Dvoře Králové se líbil všem bez rozdílu.

TJ Sokol
První rok v nové fotbalové soutěži přinesl dosud nepoznané problémy. Hráči si museli zvykat na mnohem kvalitnější soupeře, výbor oddílu kopané a celá tělovýchovná jednota museli zajistit finanční prostředky v daleko větší míře, neboť za soupeři bylo nutné cestovat na mnohem větší vzdálenosti.
Do volejbalových soutěží nebylo postaveno žádné družstvo. Na budově tělocvičny byla opravena střecha a v budově byly vyměněny parkety.

Červený kříž
V místní skupině ČSČK pracuje 70 převážně starších žen. Předsedkyní je paní Běla Mačejovská, která pracuje jako staniční sestra v nemocnici ve Frýdku-Místku.
Členky zajišťují zdravotní prohlídky na fotbalových utkáních, při požárních soutěžích a při cyklistické soutěži o „Cenu Slezanu“, jejíž trasa vede přes část naší obce směrem na Čupek. Samozřejmě prodávají losy ČSČK a každoročně pořádají burzu oblečení, hraček a knih. Nezapomínají ani na naše staré občany, kteří nyní žijí v Domově důchodců ve Frýdlantě n.O., ale pamatují na ně při svých návštěvách malým dárečkem.

Svaz žen
Výbor svazu žen uspořádal 27.ledna tradiční módní přehlídku, která se velmi líbila. Bylo předvedeno 108 modelů. V únoru byl ve zdejší škole zahájen kurs šití a za dva měsíce se ženy mnohému naučily. Společně také oslavily MDŽ. Před 1.májem upekly tradiční lopaťáky a pro účastníky prvomájového průvodu připravily rudé karafiáty.
Protože loňská akce „Procházka pohádkovým lesem“ měla veliký úspěch, upekly letos ženy perníky i pro děti z místní léčebny, aby se i ony mohly připojit k našim dětem.
Místní ženy také rády jezdí do divadla. Letos navštívily představení Polská krev a operetu Rosse Marie. Všem se v divadle velmi líbilo.

Zahrádkáři
Tato organizace měla k 31.12.1989 celkem 112 platících členů. Její pětičlenný výbor se pravidelně každé první pondělí v měsíci scházel, aby pracoval podle předem připraveného plánu, který schválila výroční členská schůze.
Organizace hospodaří celkem na 5,77ha půdy a zahrádkářská osada pod Dětskou léčebnou má 11 členů.
Jako jiné roky i letos opatřili především pro své členy, ale i ostatní občany 500 kg ranních brambor, 500kg pohanky a 100 kg cibule sazečky. K přípravě půdy přivezli 47q mletého vápna a 360 pytlů rašelinového substrátu.
Velice zajímavou přednášku o růžokvětých rostlinách a léčivkách na zahrádce se zájmem vyslechli jak členové tak příznivci této organizace.
S Jednotou sjednali zahrádkáři výkup padaného ovoce a ta od nich vykoupila 6,4 tun padaných jablek a 102 tuny bobulovin.
Zkrášlili prostředí kolem moštárny, neboť ji obložili kabřincem a kolem vybetonovali chodníček. Protože z okapových rour pošty stékala voda přímo před prostor moštárny, svedli tuto vodu do kanálu, což opět pochopitelně zlepšilo okolí jejich zařízení.
Vůbec členové přikládali ruku k dílu všude tam, kde bylo třeba zkrášlit životní prostředí, ať už to bylo okolí jejich vlastních domků nebo se jednalo o veřejná prostranství.
Pan Drozd, který je členem klubu Chryzantéma Praha, již několik let vysazuje u plotu školy dlouhý pás jiřin. Jejich barevnost a rozmanitost upoutá každého, kdo prochází kolem.

Chovatelé
V tomto roce má organizace 48 členů. Šest nadšenců je velmi mladých, nejsou ještě plnoletí, ale chovatelství se stalo jejich koníčkem.
Celkem chovatelé u nás chovají 367 slepic velkých plemen, 9 slepic zakrslých, 56 králíků včetně angorských plemen. Dále je to 24 užitkových holubů, 36 ovcí a 1 plemenný velký pes. Dokonce se zase začínají pěstovat kozy, chovatelé mají zatím dvě. Před padesáti lety měli snad v každé chalupě aspoň jednu kozu, později je vytlačily ovce. Nyní se snad kozy, jejichž mléko je velmi zdravé, opět stanou samozřejmostí.
Chovatelé obohatili náš trh 18,24kg angorské srsti a 176,40 kg ovčí vlny.
Ke vzdělání členů i zájemců přispěla přednáška Ing.Mořkovského na téma „odrůdy a chov drůbeže“. K pobavení i poučení chovatelů přispěl dvoudenní zájezd do východních Čech na výstavu. Samozřejmě navštívili také Adršpašské skály a zámky Kuks a Náchod.
Zájezd na výstavu zvířat ve Šternberku byl jednodenní a chovatelé si přitom prohlédli i muzeum hodin ve Šternberku a hrad Helfštýn u Hranic.

Matrika
V tomto roce se narodilo maminkám naší obce 9 dětí, z toho 5 holčiček a 4 chlapci.
Naše řady opustilo 12 občanů a to 5 žen a 7 mužů.
Nejstaršímu zemřelému bylo 92 let, nejmladšímu teprve 49 let. Večer ulehl do postele a ráno se již neprobudil.
Mezi zemřelými občany byl i pan Jaroslav Menšík, který bydlel na č.p.246. Již v důchodovém věku si povšiml vytékajícího pramenu dobré vody v Čupku. Neúnavně navozil na ručním vozíčku do kopce všechen potřebný materiál. Vodu vyvedl trubkou, kolem zhotovil zábradlí a postavil lavičku. Příjemné posezení v hezkém prostředí zlákalo snad každého, kdo šel okolo, aby se tu posadil a odpočinul si. Mnoho lidí z okolí si zde jezdí s kanystry pro vodu, neboť jsou přesvědčeni, že nejlepší kávu uvaří právě z této vody.

Povaha roku
V neděli 21.5. odpoledne se jarní bouřka změnila v krupobití. Z nebe padala doslova ledová tříšť, která zničila na zahrádce, co se dalo. Prudký liják naplnil zakrátko koryto místního potoka a ten se vylil v místech od Čihadla až k zatáčce pod panem Kožichem, čp.70. Okresní cesta, vedoucí podél tohoto úseku nebyla asi hodinu pro vozidla sjízdná. Rovněž ledová tříšť, která v krátké chvíli dosáhla výšky několika centimetrů, zcela roztála až po několika hodinách. Vážnější škody však tato nepřízeň počasí nezpůsobila. První sníh se v tomto roce ohlásil 16.listopadu.

Stalo se : Myslím, že nikdo z nás netušil, jaké převratné změny nastanou v naší zemi než uplyne tento rok. Je sice pravda, že v Praze začínala poslední léta propukat na veřejnost nespokojenost lidí se stávajícím systémem. Ovšem na venkově byl klid.
Na leden letošního roku připadlo 20.výročí upálení Jana Palacha. Rudé právo, list Komunistické strany Československa, uveřejnil k této události článek, samozřejmě lživý. Okresní národní výbor v Praze 1 odmítl žádost občanů  o uspořádání pietního shromáždění k uctění památky mladého studenta. Navzdory zákazu se 15.1.88 uskutečnila na Václavském náměstí vzpomínková slavnost, jejíž účastníci chtěli uctít oběť života mladého muže, který se upálil před dvaceti lety na protest proti tomu, že vedení země a většina obyvatel rezignovala nebo zradila své nadšení a ideály z jara roku 1968. Přes tvrdé zásahy bezpečnostních složek se demonstranti scházeli k manifestacím každý den po celý týden a 19.1. se vydali na pouť  do Všetat, kde je hrob Jana Palacha. Část národa, doufám, že ta větší, stála na straně demonstrantů. Ovšem mnozí, i u nás v Metylovicích, byli přesvědčeni, že jde o spravedlivé potrestání výtržníků.
Federální shromáždění odhlasovalo zákonná opatření k ochraně veřejného pořádku, čímž byl dán prostor pro legitimitu brutálních zásahů  bezpečnosti proti pokojným občanům- demonstrantům. Pouze jediný poslanec se zdržel hlasování, všichni ostatní zvedli ruku.
Na fóru studentů AMU v pražské městské knihovně byla hodnocena celková situace v zemi po lednových událostech, ovšem pozvaní soudruzi z ÚV KSČ – pánové Fojtík, Štěpán a zástupce městské prokuratury se na toto fórum nedostavili.
Zpěvačka Joan Bezová vyjádřila na Bratislavské lyře podporu našich nezávislým iniciativám. Bylo jí znemožněno dokončil koncert a také tisková konference s ní byla odvolána.
V dubnu protestovali mladí lidé na Karlově mostě proti masakru v Číně a na jejich transparentech jsme mohli číst: „Dnes v Pekingu, zítra v Praze“.
Manifest „Několik vět“, který kriticky hodnotil poměry u nás podepsalo 40 000lidí nejrůznějšího povolání. Pochopitelně, proti signatářům tohoto manifestu byla ve sdělovacích prostředcích rozpoutána nenávistná kampaň. Podle reakcí v tisku je zřejmé, že režime obával demonstrací k 21.srpnu. Řada aktivistů byla proto před tímto datem vzata do vazby. Polský sejm odsoudil vstup vojsk varšavské smlouvy do naší země 21.8.1968, což pochopitelně vyvolalo kritiku ze strany našich představitelů, kteří netajili své obavy a znepokojení nad vývojem situace v Polsku, Maďarsku a Sovětském svazu.
Po mnoha letech byl letos opět 28.říjen dnem svátečním. Dopoledne se v Praze netradičně konala vojenská přísaha, odpoledne zde byla veliká demonstrace. Z NDR začali hromadně utíkat celé rodiny přes Československo do Spolkové republiky Německo. Zdá se, že se hroutí celý komunistický blok, pouze u nás se zatím nic nemění.
Dne 12.11 prohlašuje papež Jan Pavel II. ve Vatikáně blahoslavenou Anežku Přemyslovnu za svatou. To, co se zdálo ještě v září nemožné, se stalo skutkem. Na poslední chvíli úřady dovolily, aby bylo vypraveno několik poutnických vlaků a autobusů a tak 10 000 Čechů a Slováků zaplavilo v těchto dnech Řím. Prohlédli si nejvýznamnější památky a byli na audienci u svatého Otce. Když při setkání s ním nadšeně skandovali „Svatý Otec do Prahy“, myslím, že nikdo netušil, že neuplyne ani půl roku a Jan Pavel II. políbí na letišti v Praze naši zemi. Díky iniciativně frýdlantského faráře P.Josefa Jančáře se z naší vesnice účastnilo svatořečení v Římě 7 věřících.

Dne 17.11. proběhla v Praze manifestace k 50.výročí úmrtí Jana Opletala. Po skončení oficiální části na Albertově se mladí lidé vydali do centra Prahy. Na Národní třídě byli ze všech stran obklíčeni a surově biti. Byl to dosud nejbrutálnější zásah bezpečnostních složek proti demonstrantům. Proti studentům byly mimo jiné nasazeny tzv. červené barety, speciálně vycvičená protiteroristická skupina. Celý svět obletěly snímky mladých lidí se svíčkami a květinami v rukou, proti kterým nastoupila bezpečnost se štíty, obušky a psy. Tento otřesný čin byl zřejmě poslední kapkou, která dovršila pohár komunistické zvůle.
V neděli 19.11. je v Činoherním klubu v praze založeno Občanské fórum. Bratislavští umělci vstupují do stávky. Rovněž pražští vysokoškolští studenti vstupují do stávky. Zatímco pondělní Rudé právo otiskuje úvahy o správném postupu proti „provokacím“, ve Svobodném slově – deníku československé strany socialistické a v Lidové demokracii – deníku Československé strany lidové vyšla prohlášení odsuzující zásah proti studentům. To byl neslýchaný čin, neboť zatím všechny noviny byly pod přímou a přísnou censurou komunistů a nikdy se nestalo, aby někdo veřejně v novinách odporoval linii komunistické strany. Nálada v Praze mezi studenty a ostatními lidmi byla úžasná. Všichni ochotně mrzli každé odpoledne na manifestacích, které byly nejdříve na Václavském náměstí, později na Letenské pláni. Všechny  výkladní skříně, tramvaje, metro, vše bylo polepeno výzvami, letáky, kreslenými vtipy. Všichni k sobě byli vlídní a ochotní, v té chvíli byla snad celá Praha jednotná. Umělci se studenty objížděli závody v praze i mimo ni, aby všechny pravdivě seznámili s průběhem revoluce, neboť zdaleka ne všechny sdělovací prostředky informovaly posluchače pravdivě a objektivně. Dne 23.11. byl Miroslav Štěpán, tajemník MěV KSČ v Praze, vypískán dělníky závodu ČKD Praha. V pátek 24.11. večer přineslo večerní zpravodajství naší televize zprávu, že z funkce generálního tajemníka KSČ odstoupil Miloš Jakeš. Večerní Praha přijala tuto zprávu s velikým nadšením. Tramvaje zvonily, auta troubila, lidé se na potkání objímali. V sobotu 25.11. byla  v katedrále sv.Víta sloužena pontifikální mše u příležitosti kanonizace Anežky České. Nejen katedrála, ale i přilehlá nádvoří byla plná lidí, věřících i nevěřících, kteří přišli na důkaz úcty, kterou chovali ke kardinálu Františkovi Tomáškovi. Ten se hned na počátku demonstrací přihlásil na stranu národa. Odpoledne se konala veliká manifestace na Letné, kde bylo na čtvrt miliónů nejen Pražanů, ale i řada těch, kteří přijeli z celé republiky na pontifikální mši.
3.12. byla ustavena nová vláda, která byla ovšem opět složená z komunistů a tak se po celé republice demonstrovalo proti složení této nové vlády.
Prezident Gustav Husák abdikoval 10.12. na funkci prezidenta.
Byla jmenována další nová federální vláda, tzv.vláda národního porozumění, s komunisty v menšině. Někteří členové nové vlády, např.Ján Černogurský, byl ještě před několika dny politickým vězněm odstoupivší vládnoucí garnitury.
Ministři zahraničních věcí Rakouska a ČSSR symbolicky přestřihli ostnaté hraniční dráty. Tak padla železná opona, která několik desítek let rozdělovala svět na východní a západní blok. Volbou Václava Havla na prezidentský úřad dne 29.12.1989 skončily nabité, vzrušující a historické dny tohoto roku.
Ovšem nadšená atmosféra byla především v Praze. Čím dále od ní, tím bylo chladněji. Hlavně tady na Ostravsku, které bylo vždy jakoby baštou komunismu. I u nás ve vesnici byli lidé, kteří studentskou demonstraci odsuzovali a schvalovali zásah bezpečnosti. Na druhé straně zde byli ovšem lidé, kteří s nadšením a nadějí sledovali vývoj v zemi.
Ve středu 22.11. vydala místní organizace ČSL prohlášení, které zveřejnila ve vývěsní skříňce, a v němž vyslovila svůj protest proti zásahu bezpečnostních sil vůči studentům i proti soustavnému osočování tzv.nelegálních struktur.
V neděli 3.12. z iniciativy mladé maminky Šárky Kocourkové a vysokoškolského studenta Jarka Červenky došlo k setkání několika desítek místních občanů ve víceúčelovém sále TJ Sokol. Studentka ČVUT v Praze popsala vývoj těchto událostí v hlavním městě a student Vysokého učení technického v Brně jim přiblížil atmosféru v této metropoli Moravy. Pak byl účastníkům promítnut otřesný snímek zákroku bezpečnosti proti studentům 17.11.1989. Mezi přítomnými bylo sice pár komunistů, ale byli to lidé nefanatičtí, kteří byli ochotni uvažovat a přemýšlet o tom, co viděli a slyšeli. Ti skalní, jejichž přesvědčením a názory nic neotřese, přítomni nebyli.
Z podnětu tohoto setkání se o týden později, v sobotu 9.12. uskutečnila ustavující schůze občanského fóra v Metylovicích. Na této ustavující schůzi bylo přijato absolutní většinou přítomných /všechna místa v sále byla obsazena a mnozí museli stát/ toto prohlášení:
1. Připojujeme se k požadavku OF ve Frýdlantě na znovupostavení sochy T.G.Masaryka na čestné místo ve městě.
2. Podporujeme požadavek OF ve Frýdku-Místku na změnu využití budovy OV KSČ a to vzhledem ke zdravotnímu stavu obyvatelstva okresu Frýdek-Místek na zdravotnické zařízení.
3. výhledově navrhujeme zrušení integrace Frýdlantem nad Ostravicí a vytvoření samosprávy v obci.
4. Požadujeme, aby místní rozhlas byl k dispozici všem místním složkám a iniciativám a tyto měly možnost vyhlašovat prostřednictvím svých zástupců své zprávy, programy apod.
5. Požadujeme, aby bylo neprodleně provedeno proměření závadnosti okolí skládky v Metylovicích. V případě pozitivního výsledku, aby byla určena ochranná pásma. Aby bylo zavedeno důsledné sledování odpadu a zamezilo se tak dovozu toxických látek. Dále žádáme, aby bylo v oblasti Frýdlantu n.O. zavedeno měření čistoty ovzduší a rozptylových podmínek a aby o výsledcích tohoto měření byli neprodleně informováni občané prostřednictvím místního rozhlasu.
6. Podporujeme programové zásady občanského fóra.
V dalším programu této schůze byli navrženi a schváleni do koordinačního výboru OF v Metylovicích:
Ing.Tomáš Farný
Ing.Otakar Bílek
Jiří Čupa
Jan Opálka
Vlastimil Koval
Bedřich Halata
Tomáš Pitucha
Ing.Rad.Kulhánek
Anežka Židková
Marie Bartková
Tento koordinační výbor se scházel každé pondělí a zval k účasti na svých schůzkách každého, kdo má zájem změnit něco v naší obci k lepšímu. Bohužel, nikdo se nepřipojil. Hlavním cílem, na jehož uskutečnění začal koordinační výbor pracovat, bylo co nejdříve dosáhnout osamostatnění obce Metylovice.

/Metylovice 28.února 1991/

Komentáře nejsou povoleny.