1984

Úvod : Občané naší pěkné podhorské obce Metylovice neustále budují svou obec. Chtějí, aby byla stále pěknější, aby se v ní občanům lépe žilo a aby se v ní i cizím návštěvníkům líbilo. Proto ty pěkné fasády domků a květinová výzdoba v každé zahrádce. Aby bylo pěkně nejen v naší obci, ale v celé naší vlasti i na celém světe, to je cílem veškerého snažení našich občanů. K tomuto počínání je však třeba klidu a míru. Naši občané pozorně sledují dění ve světě a jsou velmi znepokojeni, že mezinárodní situace se velmi zaostřuje. V západních zemích pokračuje rozmisťování různých raket s jadernými hlavicemi. Tyto nebezpečné zbraně, které jsou schopny několikrát zničit naši planetu, jsou přímo zaměřeny na nás, na naši vlast i na naše socialistické sousedy. Věci vymýšlejí stále nové druhy těchto zbraní, které mají být umístěny dokonce i v kosmickém prostoru. To jsou plány, které přímo ohrožují veškeré lidstvo i život na naší planetě. To jsou plány,které chce uskutečnit západní blok, států, vedených Spojenými státy severoamerickými. Naproti tomu naše socialistické spojenectví, které vede první socialistická velmoc- Sovětský svaz – je absolutně proti tomuto zbrojení. Vždyť právě on poznal nejvíce celou hrůzu druhé světové války, kdy celé evropské Rusko leželo v rozvalinách a kdy položilo za svou vlast desítky miliónů sovětských občanů své životy. Proto také podávají na všech světových shromážděních návrhy na odzbrojení , na zákaz vyzbrojování kosmického prostoru, na omezení konveční výzbroje, které vyžadují horentní částky v rozpočtech, které by mohly sloužit k většímu blahobytu lidstva na celém světě. Sovětský svaz nemůže dopustit, aby západní země dosáhly zbrojní převahy nad socialistickým táborem. Má již nyní takové prostředky, kterými může čelit těmto snahám. Naši občané s plným pochopením se stavějí na stanu Sovětského  svazu a jeho konání. Podporu těmto mírovým návrhům dávají najevo na všech veřejných zasedáních, manifestacích či oslavách. Staví se jednomyslně za udržení celosvětového míru.  Jsou pevným kamínkem v mozaice lidstva celého světa, které bojuje za mír a jsou plně přesvědčeni, že z tohoto boje vyjde vítězně. Myšlenka míru musí zvítězit nad myšlenkami, které usilují o zničení veškerého života na naší krásné planetě.

Zásobování
     V letošním roce bylo zásobování naší obce plynulé. Téměř vůbec se nevyskytovalo tzv.nedostatkové nebo „podpultové“ zboží. Hlavně o svátcích dbala naše distribuční síť, aby  občané mohli nakoupit potřebné zboží pohodlně a bez front. V dostatečném množství bylo k dodání i cizokrajné zboží, jako pomeranče, citróny, banány a podobně. Tím také přestalo i nadměrné skupování zboží a jeho hromadění domácnostech. Dostatek zboží byl nejen v potravinách, ale i v ostatním sortimentu. Občané si snad stěžovali jedině na nedostatek některých kovových výrobků, jako hřebíků, špendlíků a podobně. Přestože bylo zboží dostatek /nebo snad právě proto!/ nebyl v našich provozovnách splněn plán maloobchodního obratu. Posuďte sami:

Potraviny
Prodejna Plán  Skutečnost  Vedoucí
Dol.konec 1 559 000 1 450 556  Maďová
Čihadlo 1 950 000 1 986 600  Kapsová
Vrchovina 2 721 000 2 659 424  Urbančíková
Celkem 6 230 000 6 096 580

Maso
Prodejna Plán  Skutečnost   Vedoucí
Keller  1 509 000 1 569 160  Kellerová
Vrchovina    988 000    966 677
Celkem 2 497 000 2 535 837

     Jak je tedy vidět, svůj plán překročila v potravinách prodejna „Na Čihadle“ s vedoucí Miladou Kapsovou. Celkově však prodejny plán nesplnily. Prodejna „Na Čihadle“ je nová a moderně vybavená. Také má největší okruh spotřebitelů. V prodejnách masa výpadek plánu na Vrchovině nahradila prodejna ve středu obce u Kellera.

Pohostinství
Prodejna Plán  Skutečnost  plán AB  skutečnost AB
Čihadlo 273 000 279 626  11 000   10 976
Obecník 762 000 709 521  85 000   73 791
Pod Hrodkem 237 000 239 906  9 500   10 276
Celkem 1 272 000 1 229 053  105 500  95 043

     Vedoucí pohostinství „Na Čihadle“ během roku onemocněla a podrobila se operaci. Za ni nastoupila jako vedoucí s.Barbora Bílková, která již před léty vedla pohostinství „Obecník“. S.Lepíková odešla do pohostinství „Na rozcestí“ /Tomis/ v Palkovicích. V pohostinství „Obecník“ je vedoucí i nadále Květoslava Herotová. V tomto pohostinství se již rok nevyvařují teplá jídla, pouze u různých příležitostí, jako pohřby apod. je kuchyň využitá. V pohostinství „Pod Hrodkem“ působí jako vedoucí Jaroslava Němcová. Po vnitřních úpravách je tam milé a pěkné posezení.
     Vedoucí jednotlivých provozoven si stěžují na neúměrně vysoce stanovený plán. Je to snad také jedna z příčin, že není ve většině provozoven plněn plán maloobchodních tržeb.

Škola, Základní škola
     Naše  škola po stavební stránce doznala značné změny, hlavně ve sklepním prostoru. O těchto pracích však bude podrobně psáno v oddílu „Výstavba obce.“.
     Škola zůstává i nadále třítřídní i přesto, že se oproti loňskému roku jeví přírůstek dětí. V letošním roce se učí společně 3.a 4.ročník ve III.třídě. Po ukončení č.roku školní docházky odcházejí děti z naší školy na úplné Základní školy buď do Frýdlantu n.O. nebo do Palkovic, podle bydliště nebo podle přání rodičů. V letošním roce již hrozilo, že bude jen dvoutřídní. Proto byla zahájená akce, aby školu navštěvovaly děti z Pasek. To se nakonec podařilo, díky výboru KSČ a hlavně jejímu předsedovi s.Miroslavu Rožnovskému. Tyto děti dojíždějí autobusem. Byla pro ně posunuta vyučovací doba. Začíná se v 8.15hod. Velká – 20ti min.přestávka je mezi 1.a 2.vyuč. hodinou, kdy se také podává svačinka. V mateřské škole byla zrušena kuchyně a obědy se vozí z Frýdlantu nad O. Podávají se ve 12 hod. K obědu je přihlášeno 42%dětí. Rozdělení tříd a tříd.učitelů je rozděleno následovně:

Třída Chlap. Děv. Celkem Třídní učitel  Poznámka
I. 4 9 13  Libuše Kaplanová
II. 11 15 26  Anežka Židková
III.  16 10 26  Jan Sedlář  3.roč.8chlap., 5 děv.
        4.roč.8 chlap., 5 děv.
Celkem 31 34 65

     O pořádek ve škole se i letos stará školnice Jana Veličková. Má značnou oporu ve svém manželu Luďkovi, který jí pomáhá v údržbářských pracích. Zařízení školy tedy funguje bez větších závad. O topení se stará Jarmila Prečová, které zaškolení na nový kotel nedělalo žádné potíže. Při vydávání svačinek pomáhá nynější školnici bývalá školnice Bohumila Vyvialová. V hodinách tělocviku chodí děti cvičit do místní sokolovny.
     Ředitelka školy s.Libuše Kaplanová velmi pečuje o vnitřní vzhled školy. Již sám vstup do školní budovy svou uspořádaností působí velmi pěkně. V listopadu 1984 sešli se zde učitelé neúplných ZŠ z celého frýdecko-místeckého okresu a ti byli upraveností školy překvapeni. Koníčkem jejího manžela je amatérská fotografie a toto plně využívá k vnitřní úpravě školy. Je vkusná, nenápadná, ale velmi líbivá.

Školní družina
     V odpoledních hodinách chodí děti zaměstnaných matek do školní družiny. Místnosti školní družiny jsou umístěny v bývalém bytě ředitele školy. I zde nacházejí děti pěkné prostředí, kde si pod dohledem vychovatelky s.Jany Pituchové vypracovávají domácí úkoly, nebo si hrají s hračkami, kterých je zde dostatek. Hodně rovněž chodí na vycházky nebo cvičí v tělocvičně sokolovny. V družině je zapsáno 24 dětí.

Mateřská škola
     Mateřská škola je stále na stejném místě, tedy v bývalé kožařské dílně Silvestra Bílka. Je velmi dobře adaptována a vcelku i s okolím působí příjemně. Vnitřek se letos rozšířil o zrušenou kuchyni. Přesto je však stále ve vnitřku stístěná a zdaleka nemůže přijmout děti všech rodičů, kteří by měli zájem o umístění dítěte v tomto zařízení. Má dvě oddělení pro menší děti do čtyř let a pro děti starší. Menší oddělení vede ředitelka školy soudružka Alena Fajkusová a větší, předškolní oddělení s.Věra Petrová. Děti, které přecházejí do ZŠ jsou zapsány všechny. Stále se uvažuje o výstavbě nové budovy. Bylo by záhodno k ní přikročit co nejdříve. Avšak i v této stávající škole si děti dobře vyhrají, protože díky učitelům je dobře vybavena. Získávají zde také nutné společenské návyky, protože i po této stránce – i když v malém – má vyhovující zařízení,  jako umývárny, záchody a podobně. V novém a volnějším prostředí by však jak dětem, tak i vychovatelkám se daleko lépe pracovalo.

Výstavba obce
     V letošním roce se opět rozběhla v naší obci značná zvelebovací akce. Bylo vykonáno hodně pro zlepšení celkového vzhledu obce i lepšího a pohodlnějšího života našich občanů. Žel, nebyly splněny všechny akce, které byly přijaty ve volebním programu.


     Naše základní škola doznala po stavební stránce veliké změny. V prosinci 1983 začaly-jak je zapsáno v kronice-výkopové práce pro nový sklep. Sklep se kopal přes podlahu ve II.třídě. Práce pokračoval nepřetržitě i přes celou zimu. Střídaly se zde brigády z řad rodičů i ochotných občanů. Práce měla spád a nikde se nezdržovala. V letošním roce bylo dokončeno propojení všech sklepních místností. Podlahu ve sklepě ihned brigádníci betonovali, takže je možno říci, že dělali hned na čisto. V květnu se začalo již s instalací nového kotle pro ústřední topení. Starý kotel, pro který již nebylo náhradních dílů, pracovníci demontovali a odvezli do šrotu. Nový kotel však není na méněhodnotná paliva,jak se dříve uvažovalo, ale opět se bude topit koksem. Tentokrát však již se značnou úsporou. Pro lepší skládání koksu i shazování do zásobárny, byla před sklepem vybetonována velká podlaha a do sklepa vybouráno velké okno. Značná část topiva se nyní vejde do sklepa, odkud topička odváží palivo na kolečkách přímo ke kotli. Hlavní práce však čekala na prázdniny. Ve všech třídách, chodbách a jiných místnostech vyměňovala se trubková topná tělesa za žebrová. Hned se také budovaly kryty na tato tělesa. Práce postupovala – díky stálým brigádám – velmi rychle, takže poprvé se v novém kotli zatopilo již v srpnu 1984. Zatopení proběhlo zcela bez závad. Stará rozvodová vedení, byla ponechána a nedoznala žádných změn. Že bylo možno dokončit toto topení tak brzo, mají největší zásluhu členové výboru Sdružení rodičů a přátel školy: Libor Polach, předseda, Boleslav Bielý, Dušan Venháč a Bedřich Halata, členové. Ti byli iniciátory veškeré práce a byli u ní téměř každodenně. Patří jim za to dík všech rodičů i dětí, které budou tohoto topení využívat nejvíce a po dlouhá léta. Celkovou instalaci vedl Okresní stavební podnik ve Frýdku-Místku.

Vodovod
     Jednou z prací, která byla ve volebním programu obce a nebyla splněna, je stavba a dokončení vodovodu na dolní konec – Baděnovice. V letošním roce měly být podle původních plánů vybudovány přípojky na nový vodovodní řád. Zde však projevili pracovníci měst.NV určitou liknavost, takže kolaudace vodovodního řádu mohla být provedena až v měsíci září 1984, ačkoliv tento vodovodní řád byl již přes jeden rok hotový. Z tohoto důvodu nemohly Okresní vodovody a kanalizace zajistit dobudování a provedení přípojek k jednotlivým spotřebitelům. Místní výbor Národní fronty spolu s Občanským výborem se snažil zajišťovat dostatek pracovních sil, což se jim v podstatě dařilo a občané sami se význačnou měrou podíleli na této výstavbě. Není proto divu, že tato skutečnost zapříčinila opravdové roztrpčení občanů této části obce. Vždy´t stačilo zakreslit do plánů skutečnost, což by si vyžádalo práci jednoho technika po čtyři dny, aby práci mohly Okresní vodovody kolaudovat a převzít. Pro tento malý nedostatek tedy nemohli ještě letos občané Baděnovic okusit dobrodiní mít vodu přímo v bytě se všemi ostatními vymoženostmi. Z tohoto důvodu nemohla být ani opraveno příjezdná cesta k této osadě, což opět působí mezi občany zlou krev. Pro nedostatek finančních prostředků nedošlo také k důkladnějším opravám jiných obecních komunikací, které byly v plánu.

Starý hřbitov
     Na starém hřbitově,který již definitivně přestal vykonávat své poslání, se také pilně pracovalo. Na podzim r.1983 jej brigádníci celý přeorali a převláčili. Na jaře tohoto rok se do práce plně zapojili žáci požárníků. Po celé ploše vysbírali kamení i zbytky z dřívějších hrobů. Do takto upravené plochy byla vysetá tráva, která se velmi pěkně ujala. Ale kromě trávy se objevila také houževnatá plevel, která má dlouhé kořeny a vyrůstá do výšky až jeden a půl metru. Na tuto plevel téměř nic neplatí, ani  chemické látky,jak tomu bylo svého času i u školy. /tam byla tato plevel zničená několikerým přeoráním a výsadbou brambor/. Aby byla vyhubena, bylo dovoleno trávu spásat ovcemi, které spásají i tuto houževnatou plevel. Vzrostlou trávu pak dvakrát vykosili František Michalec se svým jmenovcem Vavřínem Michalcem. Starý hřbitov tak dostal novou tvář a po zničení plevele dostanou Metylovice kus pěkné okrasné plochy.

Hřiště
     Velký kus práce vykonali členové TJ Sokol, zvláště pak členové oddílu kopané a odbíjené na novém hřišti. Ve svých brigádách /pracovali zdarma/ zvelebili svou budovu na hřišti, upravili si šatny, které se nyní vyrovnají i šatnám klubů hrajících ve vyšší soutěži. Velmi dbají také  o vzhled hrací plochy, která vyhovuje všem parametrům a také o pohodlí diváků. Výborný vzhled a dobré posezení je i v restauraci na hřišti, která je otevřena vždy od března do listopadu v úterý, soboru a neděli a při všech akcích, které se na hřišti konají. Je otevřena odpoledních hodinách. V tomto příjemném prostředí se konají také svatební hostiny a jiné oslavy životních jubileí. Nyní je možno říci, že zde vzniká opravdový areál sportu. Vždyť také odbíjenkáři přenesli na tuto plochu své kurty, které byly dosud za školou. Vybudované kurty odpovídají všem parametrům krajských soutěží. Hřiště za školou slouží nyní jen pro školní děti a k tréninkovým účelům. Hráči i diváci mají v tomto areálu veškeré pohodlí.

Jiné drobné práce
     Mimo tyto práce prováděly se ještě jiné práce- drobné- které nejsou sice tak vidět, ale celkově velmi zlepšují vzhled obce a zlepšují i životní prostředí našich občanů. Dobrou a důležitou práci vykonali občané zakrytím potoka na Pajurkovicích, kolem školního hřiště. Tento potůček nedělal obci nijakou okrasu a navíc vymílal stále hlubší a hlubší koryto zvláště při jarní oblevě a při větších deštích. Potok nyní poteče v délce asi 200m v metrových betonových rourách. Také v Pasekách byly opraveny příkopy okolo cest. Tyto i další práce byly vykonány v rámci jarních a podzimních Národních směn.
     Naproti „Obecníka“ Sbor pro občanské záležitosti postavil vkusný stojánek na smuteční oznámení. Tato parte se dříve lepila na venkovní dveře tohoto hostince a to opravdu nevypadalo pěkně. V „Obecníku“, tedy v budově, která patří Měst.NV byly opraveny schody vedoucí do prvního poschodí. Tyto dubové schody byly již hodně prošlapány a nebyly bezpečné. Byly na nich i stopy po koňských podkovách, jak zdejší všeuměl Jan Liberda /zvaný Mohelníček/ vyjel na koni po nich z přízemí do sálu na taneční zábavu a zpět. Schody byly obráceny spodní stranou nahoru a pokryty linoleem. Podobně byla opravena i podlaha v prvním patře.
     Chovatelé drobného zvířectva odpracovali hodně hodin při opravě a rozšíření své budovy, která stojí u Svaté Anny. Skladují v ní své nářadí a také krmivo pro drůbež svých členů. Při těchto pracích odpracovali členové této organizace 850hodin zdarma.
     Dost času bylo věnováno sběru druhotných surovin, jako železného šrotu, papíru a textilu. Zde se nejvíce přičinili členové Svazu socialistické mládeže, kteří se postarali o podzimní úklid a členové Požární ochrany, kteří zase provedli jarní úklid. Na tomto poli patří k nejlepším v celém okrese frýdecko-místeckém.
     Z uvedeného je vidět, že v letošním roce bylo vykonáno hodně práce pro zvelebení naší obce. Práce byly z velké části odpracovány brigádnicky našimi občany po jejich zaměstnání a zdarma. Hodně práce vykonali i naši důchodci, kterým veřejně poděkoval náš Sbor pro občanské záležitosti u příležitosti slavnostního srazu důchodců. Některé práce však – bohužel – musely být přesunuty na rok 1985, jako dostavba přípojky vodovodu, oprava některých komunikací a jiné. Při takovém nasazení jako bylo letos, kdy občané odpracovali na 10 000 hod.zdarma, budou jistě v příštím roce dohotoveny a občané jistě budou hrdi na své vykonané dílo při pohledu na naši obec.

Kultura
     Ani kultura nijak v letošním roce v naší obci nezaostávala. Podle hesla: „Po dobré práci hodnotná zábava“ se snažili naši osvětoví pracovníci přiblížit našim občanům co nejvíce takovou zábavu a poučení, za kterými často museli dojíždět do okresního či krajského města. O dobrou zábavu i poučení se starala Osvětová beseda, v jejímž čele stojí osvědčený osvětový pracovník Ing.Otakar Bílek. Pozývá do obce známé osobnosti – národní umělce – kteří seznamují bočany s kulturními novinkami. Pod Osvětovou besedu spadá i naše Lidová knihovna, kterou vede již mnoho let obětavý Bohuslav Halata. Neméně dobře si počíná i nejmladší osvětová složka v obci Sbor pro občanské záležitosti /SPOZ/. V čele této organizace stojí nesmírně obětavý Josef Drastich, který však je při své práci často osamocen. Opírá se o složky Národní fronty, které mu pomáhají zajišťovat různé akce jak po stránce propagační, tak po stránce finanční.

Knihovna
     Nejdříve o práci naší Lidové knihovny: Knihovna je stále umístěna v rodinném domku pana Nitry. Je otevřena jednou týdně v neděli od 9 do 12.hod. Knihovníkem je Bohumil Halata. Jeho práce je pečlivá a snaží se vyjít vstříc přáním svých návštěvníků. Podle jejich přání objednává knihy ze střediskové knihovny ve Frýdlantě n.O. nebo přímo z okresní knihovny ve Frýdku-Místku. Jeho práce je patrná z následující tabulky:

    Knihy  Periodika
Pro dospělé
Spisy základ.marx.-lenin. –  –
Ostatní společensko-polit. 217  178
Přírodovědecké  134  93
Zemědělské   86  79
Technické   105  133
Jiné    136  281
Krásné    2598  –
Děti do 14.let
Naučné   279  453
Krásné    1050  –
Úhrnem   4605  1217

Knihovna uspořádala 4 výstavky s prodejem knih. Bylo prodáno za 2 000Kčs knih.
Knihovna má celkem 135 stálých čtenářů, z toho do 14.let včetně 30, do 15.let vč.37, návštěvníků celkem 1125.
     Jak je z uvedeného vidět, měl náš knihovník v letošním roce dost práce. Své knihy vystavoval i při jiných veřejných příležitostech, kde očekával větší návštěvnost. Byla to vhodná propagace dobré knihy.

SPOZ
     Sbor pro občanské záležitosti je nejmladší složka v naší obci. Spadá do rámce Osvětové besedy, avšak má samostatné řízení a svá vydání hradí z rozpočtu, který má u Městského národního výboru ve Frýdlantě n.Ostr. Jak již bylo řečeno, předsedou tohoto sboru je velmi obětavý pracovník Josef Drastich. Je to velmi dobrý organizátor, ale je na všechnu práci většinou sám. Při svém zaměstnání, do kterého časně ráno odjíždí a vrací se až odpoledne, značí to věnovat Sboru větší část svého osobního volna. Stalo se zvykem, že Sbor provádí poslední rozloučení se zesnulými občany na hřbitově, popřípadě i v Obřadní síni ve Frýdlantě n.O. nebo jinde. Jeho přičiněním byl na každém pohřbu civilní smuteční řečník, z velké části on sám. Sbor pro boč.záležitosti zajišťuje také vítání nově narozených občánků do života. Toto vítání odbývá se na Měst.NV ve Frýdlantě n.O. ve svatební síni a má velmi slavnostní ráz.
     Sbor vede také v evidenci životní jubilea našich občanů. Starší občany od 80.let navštěvuje s.Drastich spolu s některým členem Místn.výb.Nár.fronty. Při této příležitosti předává jubilantovi věcný dar. Při odchodu do důchodu přeje Sbor písemně, stejně jako jubilantům mladším než 80 let.
     V letošním roce uspořádal Sbor velmi zdařilou besedu s důchodci. Beseda se konala v pohostinství na Čihadle. Patronát nad touto besedou převzala Základní organizace KSČ spolu s Místním výborem NF. Celkem bylo pozváno 366 důchodců, z nichž se zúčastnilo 215 důchodců. Beseda, která se v takovém měřítku konala poprvé, měla vysokou úroveň. Zástupci uvedených organizátorů poděkovali důchodcům za dosavadní práci, popřáli jim hodně zdraví do dalších let a vyjádřili přesvědčení, že nesloží ještě ruce v klín, ale že podle svých možností pomohou při budování naší krásné obce. Přítomní byli pak pohoštěni koláčky, které napekl místní Svaz žen a párky. Vhodnou a velmi pěknou kulturní vložku zajistil s.Josef Drastich na svém pracovišti v Ostravě. Náklady na tuto akci hradil jednak Městský NV, ale z větší části z příspěvků jednotlivých organizací Národní fronty. Byla to vel mi zdařilá beseda, která splnila svůj účel již tím, že důchodci poznali, že se na ně nezapomíná a přislíbili pomoci, pokud jim to zdraví dovolí, při pracích na zvelebení obce. Hlavním organizátorem této akce byl opět Josef Drastich.

Spolkový život
     V naší obci se také letos značně oživila spolková a tím i společenská činnost. V naší obci je celkem 11 organizací, ke kterým se řadí ještě zástupci dohlížecích výborů tří našich prodejen Jednoty, které vyvíjejí svou samostatnou činnost. Které složky a v jakém složení pracují, uvádím v následujícím oddíle:

ZO KSČ
     Vedoucí složkou v našem státě je Komunistická strana Československa. Tedy i  v naší obci udává směr veškeré činnosti po politické i budovatelské stránce Základní organizace KSČ. Výbor organizace pracuje v tomto složení:
Miroslav Rožnovský, předseda
Jiří Červenka, místopř., ref.ideolog.práce
Milan Chrobák, místopř.pro ekonomic.práci
Emilie Oprštěná, jednatel
Bohumil Carbol, hospodář
Ing.Cyril Klimeš, člen pro práci s SSM
Josef Blahuta, instruktor OV KSČ
     Výbor organizace se schází pravidelně jednou za čtrnáct dnů, mimořádně pak podle naléhavosti úkolů. Zabývá se všemi nedostatky i klady v obci, snaží se je v přímých jednáních napravit a určuje další směr celkové práce. Zabývá se také činností, všech složek a pomáhá jim při jejich aktivní činnosti. O výsledcích jednání informuje jednou měsíčně členskou schůzí, která jednání výboru doplňuje a schvaluje. Pro své členy pořádá politické školení.

MVNF
     Místní výbor Národní fronty koordinuje a sjednocuje práci všech organizací v obci. Tyto složky zastupují v MVNF pravidelně předsedové těchto organizací. Složení výboru MVNF je následující:
František Bílek /Roz./, předseda
Břetislav Bača, místopředseda
Anežka Židková, jednatel
Mojmír Židek, pokladník
Ing.Otakar Bílek, za ČSTV /Sokol/
František Michalec, za SPO
Petr Svoboda, za KSČ
Alois Liberda, za KSČ
Miroslav Rožnovský, za SČSP
Ivan Svoboda, za SČSP
Karel Trčka, za SSM
Jaroslav Durďák, Svazarm
Milada Petrová, ČSČK
Emilie Oprštěná,ČsCh
Alena Fajkusová, ČSŽ
Josef Bílek, ČSL
Milada Veličková, doh.výb.175
Vavřín Michalec, doh.výb.176
Iva Skotnicová, doh.výb.177

     Práce MVNF se celkem daří. Podílí se na plnění volebního programu obce tím, že pověřuje jednotlivé složky organizováním brigád a sjednocuje jejich činnost jak po stránce budovatelské, tak i po stránce politické.

TJ Sokol
     Výbor Tělovýchovné jednoty Sokol byl volen na tříleté období. Toto období končí rokem 1985. Pracuje v tomto složení:
Ing.Otakar Bílek, předseda
JUDr.Antonín Fajkus, místopřed.
Květoslava Neuwirtová, jednatel
Ing.Blažena Svobodová, poklad.
Ing.Květoslav Merta, kult.vzděl.
Dušan Venháč, kopaná
Jan Ištvánek, odbíjená
Oldřich Kulhánek, náčelník
Vladim.Drastichová, náčelnice
František Svoboda, člen
Zdeněk Pavlásek, člen
Stan.Muras a Petr Němec, rev.kom.
     V TJ pravidelně pracují tři složky: základní rekreační tělesná výchova, oddíl kopané a oddíl odbíjené. Mimo to se v TJ pěstuje stolní tenis, který však nehraje v žádné soutěži.
     V ZRTV cvičí oddíly žáků a žákyň, dorostu a muži a ženy. Ženy ještě cvičí v tzv. džezgymnastice.
     Oddíl kopané – mužstvo A-muži, které trénují Drahoš Svoboda a Vl.Hadámek, hraje v nejnižší třídě – okresním přeboru. V okresní tabulce se však neustále pohybuje při jejím konci. Dorost trénuje Josef Svoboda, velmi obětavý fotbalový funkcionář a duše tohoto oddílu. Hrají e stejné soutěži jako muži a také jejich umístění v tabulce je stejné. I žáci, které vede Vlastimil Hadámek, hrají v okresní soutěži a drží se neustále uprostřed tabulky. Lepší výsledky dosahuje oddíl odbíjené. Probojoval se z okresního přeboru do krajské soutěže, kde bojuje o lepší střed tabulky a daří se mu to. Má nyní dobrý, ale hlavně stálý kádr hráčů, který dobře representuje naši obec v rámci Severomoravského kraje. Jejich hrajícím trenérem je Valentin Mališ.

SPO
     Svaz požární ochrany v Metylovicích je jednou z nejagilnějších složek Národní fronty. Vede ji tento výbor:
František Michalec, čp.278, předseda
František Židek, čp.276, místopř.
Miroslav Juřica, čp.450, pol.-vých.
Josef Bílek, čp.42, prevence
Jaroslav Herot, čp.140, velitel
Marie Konvičková, čp.392, jednatel
Alžběta Židková, čp.276, hospodář
Vavřín Michalec, čp.199, organizač.
Jan Konvička, čp.392, mater.-tech.
Josef Šigut, čp.441, ref.
Jarmila Michalcová, čp.278, ref.mládeže
Anežka Mališová, čp.377, ref.žen
Jan Vyvial, čp.310, člen
Vladimír Bílek, čp.170, člen
Karel Kupča, čp.41, člen
Marie Vyvialová, čp.310, revisor
Silvestr Pavlásek, čp.113, revisor
Václav Šigut, čp.7, revisor
     Jednou z nejdůležitějších prací požárníků jsou preventivní prohlídky. V březnu, který je měsícem požární bezpečnosti, provedli tyto prohlídky v 357 rodinných domcích a v 8 drobných provozovnách. Prohlídek a poté dohlídek se zúčastnilo28 členů požárního sboru, kteří odpracovali celkem na nich 185 hod.po svém zaměstnání. Že je provádějí svědomitě, svědčí o tom ta skutečnost, že již dlouhou dobu u nás v Metylovicích nehořelo.
     Bohužel museli však při požárech zasahovat mimo naši obec. V letošním roce měli 3 výjezdy:
26.6. zalévali skládku odpadků v Čupku 9 požárníků
3.8.  požár lakovny VD Invalida Místek, jako záloha, 6 požárníků
21.8. požár kravína v Horním Sklenově 8 požárníků.
     U tohoto posledního požáru všech 8 požárníků pracovalo nepřetržitě 18 hod., hlavně na odklízení sena z půdního prostoru. Celkem odklidili přes 14 vagónů převážně již znehodnoceného sena. Jen při tomto požáru odpracovali perných 144 hodin. Likvidace všech tří požárů si vyžádala celkem 184 hodiny.
     Naši požárníci dbali na to, aby byli dobře připraveni, jestliže je zavolá poplachová siréna. Proto také poctivě cvičili, prohlíželi techniku a jinak se zdokonalovali. Součástí jejich přípravy byla také požární soutěž, kterou uspořádali v červenci letošního  roku u myslivecké chaty. Soutěže se zúčastnilo celkem 23 požárních družstev. Naši postavili hned dvě požární družstva. Soutěžilo se v požárním útoku na velmi obtížném terénu. Umístění požárích družstev bylo následující:
I. místo PS Turzovka putovní pohár
II.místo PS Frýdlant n.O. pohár
III.místo PS Oprechtice  pohár
     Naše družstva se umístila: 1. družstvo mladší na 7.místě a 2.družstvo starší na místě 9. Naše požární družstvo se také zúčastnilo několika soutěží v okolí, kde obsadilo se střídavými úspěchy různá místa. Soutěže však všechny dokončilo. Na přípravách a soutěžích samotných strávili požárníci celkem 520 hodin.
      Svou výzbroj a výstroj udržovali požárníci stále ve stavu plné pohotovosti. Na výzbroji a výstroji, tj.na požárních vozidlech, stříkačkách, jejich opravách a podobně odpracovali celkem 362 hod. Pilně se zúčastňovali akcí „Z“ na úpravě vzhledu obce. Na nich odpracovali 411 hodin. V jiných akcích odpracovali 56 hod. Požárníci se tak mohou pochlubit 1 716 hodinami, které odpracovali zdarma, mimo své zaměstnání, tedy na úkor svého volna.
     V místní požární ochraně se velmi věnují – a to již tradičně – své mládeži. Letos se Pionýrský oddíl Mladých požárníků skládal z 1 družstva žáků a z 1 družstva žákyň. Tato žákovská družstva vedla za pomoci Silvestra Pavláska- Jarmila Michalcová. Činnost těchto družstev se soustřeďovala hlavně na brannou hru „Plamen“. V podzimní části okresního kola byla děvčata druhá a chlapci první. V závěrečné části si děvčata své místo udržela, chlapci pak byli třetí.
     V říjnu uspořádali požárníci celoobecní sběr železného šrotu, kterého nasbírali a odvezli do sběrny 9 350kg. Čtyři členové darovali čestně /bezplatně/ svou krev. V letošním roce se mohou požárníci skutečně pochlubit dobrou prací a věřme, že i v příštím roce, ve kterém oslavíme 40.výročí našeho osvobození, jejich aktivita neupadne.

ZOSČSP
     Základní organizace Svazu československo-sovětského přátelství má za úkol seznamovat naše občany s životem v Sovětském svazu, přibližovat jim práci jeho lidu a jeho úsilí o udržení stálého celosvětového míru. Seznamuje na přednáškách občany o úspěšném dobývání kosmického prostoru, o ostatních budovatelských úspěších i o celkovém postavení v celosvětovém dění. O to vše pečuje výbor, který se skládá z těchto členů:
Miroslav Rožnovský – předseda
Boleslav Bielý – místopřed.
Miluše Bílková- jednatel
Rudolf Vyvial ml. – hospodář
Emilie Oprštěná – styk s Měst.VSČSP
Hana Suchánková, člen
Petr Vaněk, člen
     Práce se této organizaci daří a její členové vyvíjení pěknou aktivitu.

SSM
     Svaz socialistické mládeže je mládežnickou organizací. Má sjednocovat veškerou mládež v obci a vést ji v duchu socialistického budování. Je to jakýsi předvoj Komunistické strany. V našem svazu však nejsou organizováni všichni mladí lidé z naší obce. Je to škoda, protože Svaz poskytuje plné vyžití mladých lidí ve svých schůzkách. Snaží se dát mladým zábavu bez hospod,bez alkoholu. Vede je k lásce k naší vlasti a k jejím krásám. Bohužel se to vždy nedaří. V naší obci při normálním životě budují naši mládežníci naši vesnici. Příjdou-li však k nám mladí z okolních měst, je vidět podstatný rozdíl v chování místních a cizích mladých lidí. Nás svaz vede tento výbor:
Milan Pečínka – předseda
Růžena Herotová – jednatel
Ivo Bílek – místopředseda
Renata Pituchová – hospodář
Jan Bílek – kult.ref.
     Svaz má své samostatné školení, kde přednáší lektoři z ZO KSČ o aktuálních otázkách. V jarních měsících v rámci národní směny provedli sběr druhotných surovin, přičemž nasbírali kolem 8000tun šrotu. Při plnění volebního programu odpracovali 490 hod.v brigádách.

SRPŠ
     Sdružení rodičů a přátel školy u místní ZŠ se stará o vybavení a dobrý chod školy. V letošním roce mělo hodně práce. Vždyť přebudovat ústřední topení v celé škole není maličkost. Členové sdružení, hlavně jeho výbor zvládli daný úkol na výbornou. Za pomoci ostatních složek Nár.fronty připravili dětem pěkné a čisté prostředí. Tím také přispělo k výchovné části svého poslání. Jako každoročně, tak i letos uspořádali na čihadle „Dětský karneval“. Cukroví napekly samy maminky, stejně jako na dětské radovánky, které byly v červnu na hřišti za školou. Umožnilo také uspořádání požárnických přednášek dětem ve škole s ukázkami výcviku. Výbor sdružení pracoval v tomto složení:
Libor Polach – předseda
Vítězslava Wiesnerová, místopřed.
Zuzana Čečotková – jednatel,
Jindřiška Němcová – hospodář
Bedřich Halata, Boleslav Bielý, Alena Březinová, Zdenka Murycová, Rdolf Vyvial – členové.

ZO ČSCH
     Základní organizace Českého  svazu chovatelů mají u Svaté Anny svůj pěkný stánek. Na jeho přístavbě a úpravě odpracovali členové 850 brigádnických hodin. Je to skladiště jejich nářadí i krmiva pro drobné domácí zvířectvo.  ČSCH dělá ve prospěch svých členů i ostatních občanů záslužnou práci. Propaguje mezi občany chov čistokrevného zvířectva, který svým chovatelům přináší značný užitek. Výbor tohoto svazu tvoří:
Štěpán Juřica – předseda
Miroslav rožnovský – místopřed.
Vlasta Mertová – jednatel
Emílie Oprštěná – hospodář
Augustin Kožuch – člen
Jan Řezníček – člen
     Práce této organizace je velmi dobrá. Je to početně malá organizace, ale v naší obci má dobrý zvuk i dobré zázemí pro svou práci.

ČZS
     Sesterskou organizací chovatelů je Český zahrádkářský svaz. Ten zase pečuje hlavně o to, aby občané měli dostatek vhodných odrůd ovocných stromků, které se hodí pro náš podhorský kraj. Starají se také o květinovou výzdobu obce. Tak na příklad jejich člen Josef Drozd osadil různými druhy jiřin celý záhon u místní školy směrem k Celestýnu Kuhejdovi. Byl to nádherný pohled, když tyto jiřiny v celé kráse rozkvetly všemi možnými pestrými barvami v různých velikostech. I toto je velmi záslužná práce, o kterou se stará tento výbor:
Bohuš Halata – předseda
Mojmír Židek – místopřed.
Josef Drozd – jednatel
Zdenka Halamová –  hospodář
Oldř.Závodný – člen
Antonín Juřica – rev.kom.
Jan Malý – rev.kom.
     Jednou za rok pořádá tento svaz v kulturní místnosti v „Obecníku“ výstavy výpěstků jak ovocnářských, tak zahrádkářských – zelinářských a také i řezaných květin. Je to skutečně velmi pěkná výstava, kterou vhodně doplňuje i výstavka odborných knih, instalována našim knihovníkem Bohušem Halatou.

ČSŽ
     Český svaz žen v Metylovicích je takovou pravou rukou ZO KSČ i jiným složkám. Sjednocuje pokrokové ženy v naší obci. Má sice malou základnu pracovnic, ale přesto je důležitou složkou Národní fronty. Spolu se sborem pro občanské záležitosti se stará o vítání novorozeňat, připravuje pohoštění při různých slavnostních akcích a v neposlední řadě se zúčastňují brigád při zvelebování obce. Výbor svazu je pouze tříčlenný,  ale iniciativní a skutečně pracovitý. Tvoří jej:
Jaroslava Čupová – předsedkyně
Antonie Harabišová – jednatel
Květoslava Herotová, pokladník
    
     V naší obci pracuje ještě velmi dobře Místní odbočka Československého červeného kříže. Má své velmi obětavé členy, kteří se účastňují všech akcí, kde je možnost úrazů, získává dobrovolné dárce krve a podobně. O jejich práci se podrobně zmíním v příštím roce.
     Dále je tu Svazarm /Svaz pro spolupráci s armádou/, který však pracuje přímo ve Frýdlantě n.O.
     Československá strana lidová je politickou stanou v rámci Národní fronty. Zaměřuje se přímo na vzdělavatelsko-budovatelské cíle. Organizuje dobrovolné brigády v akci „Z“ /zvelebení obce/., přednášky a podobně. Je platnou složkou Národní fronty.
    
     V letošním roce jsem se zmínil obšírněji o práci organizací a složek národní fronty. Již několik let zpět není totiž dost podrobně popsán život našich občanů po stránce jejich zájmů. Spolu s letopiseckou komisí jsme se domnívali, že čas od času zapíšeme tyto zájmy pro dochování věkům příštím. Chtěli bychom, aby poznali, že naše generace chtěla  zlepšit to, co nám tu zanechali naši předkové. Že i my jsme měli rádi naši obec, že jsme ji zkrášlovali a že jsme dělali vše pro to, aby naše děti nepoznaly již nikdy válku, aby v naší práci mohly v míru pokračovat tam, kde jsme přestali.

Osvětová beseda
     Předsedou OB u nás je Ing.Otakar Bílek. Je to zkušený osvětový pracovník a navíc dobrý organizátor. Kulturní podniky, které se pořádají v naší obci a které mají možnost naši občané shlédnout, může závidět leckteré město. Jsou to akce po stránce výchovné velmi hodnotné. Ústřední akcí bylo vystoupení pěveckého sdružení ze sousední Bašky za spoluúčasti Národního umělce Eduarda Hakena a zasloužilého umělce L.Havláka. Koncert byl uspořádán 13.dubna. Jeho pořad velmi dobře uváděla prof.Planková. Na programu byla česká klasická národní tvorba.
     Druhým podnikem vysoké umělecké hodnoty byl koncert mužského pěveckého komorního sboru „Schola cantorum“ z Cách – Německá spolková republika. Byly uvedeny jednak skladby staré několik století /latinské polyfonie/ a jednak ukázky ze současné tvorby, tedy repertoár úplně nový a značně náročný. Průvodní slovo měl Dr.Hanzlíček, předseda Pěveckého sdružení Moravan. Dík průvodním slovům byly oba koncerty velmi srozumitelné. Tyto večery byly skutečným hudebním zážitkem.
     Dalšími pěknými kulturními  akcemi byly i dva večery poezie. Tyto večery připravila naše mládež a také většina posluchačů byla z řad mládeže. Velmi pěkné bylo rovněž vystoupení dětského dechového orchestru při Základní škole v Jistebníku. Tento koncert byl uspořádán v rámci oslav MDŽ. Posluchači byli mile překvapeni výkonem nejmenších hudebníků.toto byly příspěvky naší OB k Roku české hudby.
     Z dalších zdařilých akcí byla beseda s manžely Zátopovými, nositeli několika zlatých olympijských medailí. Zde si opět vyslechla mládež, která byla velmi početně zastoupena, zážitky našich olympioniků. Ti dovedli velmi pěkně přiblížit olympijskou atmosféru i jejich boje o nejcennější medaile.
     V rámci 40.výročí osvobozovacích bojů o Duklu uspořádala Československá strana lidová pěknou vzpomínku na majora Ambrože Bílka, rodáka naší obce, který právě na Dukle položil za naši svobodu svůj život.
     V září uspořádali zahrádkáři v tělocvičně sokolovny výstavku květin. Spolu s ní byly vystaveny i obrazy akad.malíře prof.Josefa Václava Luňáčka. Výstavy byly pěkně navštíveny.
     Dobrý ohlas měla také beseda s důchodci uspořádána Na Čihadle. Sraz důchodců organizoval Sbor pro občanské záležitosti a  složky Národní fronty. Také tato beseda byla velmi pěkně navštívena. Při besedě byl uveden čistě zábavný program.
     OB připravila také dvě divadelní představení: Hru Dům na nebesích od Jiřího Hubáče sehráli ochotníci OB z Kozlovic. Toto představení bylo velmi slabě navštíveno. Herci Státního divadla z Ostravy sehráli u nás divadel.hru V.Kl.Klicpery Hadrian z Římsů. Tato hra byla daleko lépe  navštívena díky propagaci i v okolních obcích.
     Z uvedeného je vidět, že kulturní život v naší obci byl skutečně na výši. Každý občan si mohl vybrat podle své chuti a záliby. Celkový přehled kulturní činnosti je patrný z následující tabulky.

Přehled kulturních akcí:
Datum Druh akce     Pořadatel  Účast
14.1. Přátelský večírek    SSM  150
27.1. Přátelský večírek    SPO  180
28.1. Večer poesie     OB  48
5.2. Dětský karneval    SRPŠ  230
10.2. Kriminalita mládeže I.část, přednáška SSM  40
19.2. Rok České hudby- pěvec.koncert  OB  160
2.3. Šibřinky ráz „V říši kouzel“   Sokol   120
3.3. Šibřinky ráz  „V říši kouzel“   Sokol   350
11.3.  Mezinárodní den žen – koncert dech.hudby NF  100
11.3. Výstava knih – beseda s knihov.  SSM  50
20.3. Kriminalita mládeže II.část, přednáška SSM  42
13.4. Pěvecký koncert    OB  160
20.4. Večer poesie     OB  50
4.5. Oslavy osvobození    NF  170
10.6. Smažení vaječiny    ČSL  35
22.6. Diskotéka      SSM  90
24.6. Koncert – zájezd na Hukvaldy  OB  20
7.7. Soutěž požárních družstev   SPO  200
14.7. Turnaj v kopané    Sokol  180
14.7.  Noční karneval    Sokol  150
21.7.  Zájezd na Hukvaldy na kolech  SSM  20
12.8. Pouťová zábava    SSM  150
2.9. Zájezd na Hukvaldy na operu „Libuše“ OB  20
11.9. Beseda se Zátopovými – olymp.vítězi OB  120
22.9.  Výstava květin a odbor.literatury  SČZ  400
23.9. Výstava obrazů prof.J.V.Luňáčka  SČZ  400
7.10. Vzpomínkový večer na maj.Ambrože Bílka ČSL  120
12.10. Beseda s důchodci    SPOZ-NF 220
14.10. Diskotéka     SSM  40
3.,4.,5.11. Krmášové zábavy    SSM  460
23.11. Oslavy VŘSR s filmem   SČSP  35
30.11. Dům  na nebesích – div.hra OB Kozlovice OB  47
8.12. Turnaj ve stolním tenise   Sokol  20
15.12. Turnaj ve stolním tenise   JZD  20
26.12. Hadrian z Římsů-div.hra Stát.div.v Ostravě OB  170
Celkem 37 akcí       4767

     Přehled kulturních akcí nám napovídá, že na tomto poli byl učiněn pěkný krok dopředu jako generálka před nastávajícím jubilejním rokem 1985, ve kterém celá naše vlast oslaví 40.výročí našeho osvobození Rudou armádou. Toto výročí definitivní porážky nacismu se chystá důstojně oslavit celý svět.
JZD
     Naše obec po zemědělské stránce je zahrnuta do střediskové obce Palkovice. Tam spadají další okolní obce, takže tvoří jedno velké družstvo, které obhospodařuje přes 7 000ha zemědělské půdy. Je to v podstatě dobré družstvo, které plní určené plány a namnoze je i překračuje. Ať v rostlinné nebo živočišné výrobě, všude má aktivní výsledky.
     V naši obci jsou dva kravíny, odkud se dodává na celostátní nákup mléko. Pak tu je ještě vepřín a odchovna mladého dobytka. Veškerá úroda počítá se v průměru za celé družstvo, stejně tak jako maso či ostatní produkty. Pouze mléko je rozpisováno na jednotlivá pracoviště.
     Letos byl dosti těžký rok pro zemědělce. Byl značně mokrý a celkově byla sklizeň všech produktů opožděna o dva až tři týdny. Přesto však obilí bylo sklizeno v dosavadní historii družstva v rekordním výnosu. V průměru bylo dosaženo 4,27 tun z jednoho hektaru. Je to výnos, který u nás v Metylovicích nebyl nikdy dosažen. Stejně tak mimořádného výnosu bylo dosaženo v bramborách. U ranných brambor bylo dosaženo 22,15 t a u pozdních 27,95 t po hektaru. Škoda však, že byly napadeny hnilobou. Plánovaných výnosů nebylo dosaženo u kukuřice, řepy a traviček na semeno. Dobrý výnos dosahovala také řepka olejná, kde bylo palkovické družstvo s výnosem 3,41 tun  na člením místě v okrese. Řepka se však u nás nepěstovala.
     Pokud se týká živočišné výroby, byl státní nákup hovězího masa překročen o 3,7 tun a produkce vepřového masa, kterou stanovil plán, byla překročena o 24, tun. V našich kravínech vypadala dojivost a výkup mléka následovně:

Kravín  Dodávka  %  výroba
 Plán   Skutečnost plnění kus/den na dojnici
102 310 000 l 318 612 l 102,8 8,97 l  3 283 l
96 310 000 l 320 281 l 103,3 9,82 l   3 594 l

     V obou našich kravínech byla tedy výroba mléka překročena. Číslo kravína 102 je kravín na dolním konci a 96 na horním konci. Překroční plánu svědčí o svědomité práci všech pracovnic, to je jak krmiček, tak dojiček  a ostatních ošetřovatelek. Po finanční stránce jsou na tom pracovnice v živočišné výrobě velmi dobře. Každá dobrá pracovnice si vydělá více, než kdyby pracovala v továrně. Je pravdou, že musí hodně brzy vstávat, aby práci mohla řádně splnit. Jsou to i nedělní a sobotní směny, ale to vše vyváží finanční efekt. Dodávám, že plat v družstvu je čistý, to je bez srážky daně ze mzdy a nemocenské, přičemž družstevníci mají veškeré výhody zachovány.
     Zpočátku se zemědělská družstva velmi těžce zakládala. I u nás hodně funkcionářů přesvědčovalo naše zemědělce o výhodách společného hospodaření. Co to bylo probděných nocí a hodně zlé krve. Avšak nyní žádný zemědělec by za nic již nechtěl hospodařit samostatně. Poznali, že socialismus je řád spravedlivý, v němž má každý své uplatnění a kde kolektiv sehrává tu nejdůležitější roli.

Povaha roku
     Letošní rok se po stránce počasí vůbec nevydařil. V lednu napadalo asi 30 cm sněhu, který držel. Teplota se pohybovala stále kolem -10°C. Stejné počasí bylo i v únoru a zima byla skutečně přijatelná. Děti měly možnost dostatečného využití lyží, sáněk i bruslí. V březnu však sníh stál a začalo velmi nepříjemné počasí, které trvalo i v dubnu. Ten přinesl pravý aprílový čas s větrem a plískanicemi. Jenom sluníčka bylo málo. I květen byl studený a deštivý. Byl to hodně nezdravý čas hlavně pro děti a starší občany. Bylo hodně chřipek a obvodní lékaři měli stále plné čekárny. Ani červen nebyl teplejší, sluníčko jen sem tam ukázalo svou tvář. Nepříznivý čas velmi ztížil senoseč. Trávy narostlo dostatek, ale se sklizní to bylo horší. Přesto však seno za použití všech mechanizmů, kterých družstvo má dostatek, bylo sklizeno v ucházející kvalitě. Hodně sena se silážovalo. Také červenec – pokud se týče tepla – se nijak nevydařil. Snad jen dva dny /11.a12. července/ vystoupila teplota na +32°C, ale pak opět nastalo chladno a déšť. Teplota v červenci byla hluboko pod normálem, ale zato srážky byly vysoké. Ze dne z 9. na 10.července postihla území naší republiky přírodní katastrofa. Na Českomoravské vysočině, Olomoucku a v některých krajích v Čechách, se přehnala větrná smršť s krupobitím. Kroupy byly nezvykle veliké – i jako tenisový míček. Vichřice odnášela střechy domů, vyvrácela stromy, cesty a železnice byly neprůjezdné. V lesích leží spousta polomů. Řeky se vylily z břehů a voda zanesla bahno do měst. Někdy v ulicích po opadnutí vody zůstalo přes 50 cm bahna. Autobusy a vlaky měly značné zpoždění. Elektrické sloupy a tím i vedení bylo zpřetrháno. Nutno však říci, že byly vytvořeny čety, které ihned škody odstraňovaly, takže po několika hodinách již světlo svítilo a největší překážky byly odstraněny. V našem kraji a specielně v naší obci byl jen velmi silný vítr, který však nenatropil žádných škod. Také krupobití bylo slabší,  i když se nad naší obci přehnalo. Avšak orazilo ovoce a obilí bylo úplně polehlé. Žně i ostatní polní práce  byly opožděny o tři týdny. Výnosy obilí však byly velmi dobré, na katastru palkovického družstva dokonce rekordní /až 44q/ha/. Září začalo velmi pěkně.  Z rána bylo chladno, ale přes den vystoupila teplota až na 28°C. Ale od 10.září bylo opět, až na dva tři dny, do konce měsíce chladno, deštivo a nezdravo. Tak bylo i v začátku října. Druhá polovina října byla však pěkná. „Babí léto“ se vydařilo. Teplota byla až +25°C. Dne 17.10. byl první mráz -4°C. Teplé počasí s teplotami okolo +16°C trvalo až do poloviny listopadu. 16.11.napadl první sníh, který však ihned roztál. Dne 23.11. se opět u nás strhl silný vítr. U nás v Metylovicích opět nenadělal žádné škody, ale ve Frýdlantě n.O. vyvrátil u nádraží jeden topol i s kořeny a na panelácích u pošty poškodil střechy. Brambory se vybíraly v polovině října. Byly suché, avšak, bohužel, byly napadeny hnilobou. Urodilo se jich dostatek, ale hodně jich muselo být vyhozeno. Prosinec opět začal pěkně. Ráno byly mrazíky až -5°C, ale přes den slunečno, sucho, teplota až +10°C. Sníh nebyl ani na horách. I když byl rok hodně deštivý, přece jen na přehradách není vody přebytek. Na přehradě v Šancích, která zásobuje i náš vodovod je 75.% stav vodní hladiny. Od 10.prosince nastalo opět škaredé počasí. Sužuje nás vítr a déšť. Na horách se objevil opět poprašek sněhu, ale brzy zmizel. 13.12. se počasí na několik dnů zlepšilo. V noci bylo -6°C, přes den slunečno až +9°C. 17.12. se objevil poprašek sněhu i u nás. Svátky vánoční byly bílé, ranní teploty -8°C, přes den -2°C, občas sněží. 27.12. bylo u nás asi 12 cm sněhu. Po celý zbytek roku byla zima mírná a příjemná. Ranní teploty se pohybovaly okolo -8°C a denní teploty okolo -5°C. Na Nový rok bylo u nás asi 25 cm sněhu.
     Celý rok byl co do teploty hodně pod normálem, zato však srážky byly nadprůměrné. Přitom však není vůbec žádný nadbytek vody. I ke konci roku se řídíme heslem: Šetřte pitnou vodou.

Pohyb obyvatel
     V minulém roce jsme s potěšením konstatovali, že naše obec co do počtu obyvatelstva roste. V letošním roce však, podle záznamů Měst.NV ve Frýdlantě n.O., můžeme opět zaznamenat byť malý, přece jen úbytek obyvatel. Snad tento úbytek je způsoben tím, že mladí občané si hledají bydliště blízko svého pracoviště, anebo tím, že v městech se žije lépe. Některé domky, které dříve byly obydleny, jsou nyní vyňaty z bytového fondu a jsou jim přidělována čísla jen jako rekreační obydlí. V celkovém měřítku se však stále jeví nedostatek bytů, i když se staví stále nová sídliště. I v naší obci je výstavba taková, jaká před tím nebyla. Je vidět také, že zemědělské půdy stále ubývá. Snad tomu zamezí připravovaný zákon o hospodaření s půdou. Stav obyvatel a jeho pohyb v r.1984 je následující:

Změna  Mužů  Žen  Celkem
Narozeno 8  12  20
Zemřelo 9  15  24
Přihlášeno 9  12  21
Odhlášeno 11  10  21

K 31.12.1983 bylo v obci  1487 občanů
K 31.12.1984 byl celkový počet 1483 občanů.
Jeví se tedy úbytek  4 občané

Komentáře nejsou povoleny.