III.kniha (1939-1990)

1967

Úvod :  Letošní rok byl ve znamení činorodé práce pro zvelební naší obce. Největší zásluhu na tomto budování má předseda národního výboru pan František Trčka, který s nebývalou energií sháněl jak finanční prostředky tak i pracovní síly k vykonání různých potřebných díl. Značné shánění materiálu mu konalo často nemalé starosti, ale tyto svou energií všechny překonal. Je pochopitelné, že by na tuto práci sám nestačil. Měl značnou oporu v radě Místního národního výboru, která pracovala ve stejném složení jako v r.1966.
V kanceláři MNV nadále pracují osvědčení funkcionáři:
Tajemník: Miroslav Rožnovský, který pracuje po zaměstnání
Admin.síla: Marie Zajícová
Ved.míst.hosp.Marie Čupová
Účetní: Jan Bílek čp.2
    Po celý rok panovala v radě i mezi zaměstnanci dobrá pohoda, která také přinesla své ovoce v plodné práci. K řízení a projednání všech prací, o kterých ještě bude hodně řečeno, se sešla rada MNV celkem 24krát s téměř stoprocentní účastí. Plénum národního výboru se sešlo celkem 9krást s průměrnou účastí 20 členů z 27, což činí asi 74%. Tato účast je také jedním z dokladů, že celý národní výbor bral svou práci velmi vážně. Celý příspěvek

1968

Letošní rok byl velmi rušný na politické události. Občané v celé vlasti však pochopili nutnost příchodu 5.armád. Poznali neschopnost nejvyššího  vedení KSČ. Ústřední výbor byl doplněn o rázné členy, kteří měli na mysli jedině jednotu strany a všech občanů. Toto dílo se začíná dařit. Je si jen přáti, aby toto dílo pokračovali i nadále. Celý příspěvek

1969

v obci panoval klid a pracovní soustředění. Opět se hodně v obci vybudovalo. Jest také do příštího roku připravována práce pro zvelebení obce  a pro větší pohodlí našich občanů. V plánu Místního národního výboru je postaviti čekárny na zastávkách autobusů. Jsou v plánu další opravy cest a podobně. Všichni si přejeme, aby tento klid a mír, který nyní máme, vládl dlouhou dobu… Celý příspěvek

1970

 Letošní rok se na počasí opravdu nevyvedl. Jeden den hustě sněžilo, na druhý den byla zase obleva. Bylo stále vlhké, nezdravé počasí. V březnu přišel ještě silný vítr, který zvláště na Pajurkovicích navál velké závěje. Občané, kteří tam bydlí, již dlouhá léta říkají, že tolik sněhu a tak vlhkého ještě nepamatují. Den 2.dubna napadlo přes půl metru mokrého sněhu. Ovocné stromy velmi trpí. V lesích je hodně polomů. Autobusy i vlaky měly značné zpoždění. Také léto i podzim byl studený a deštivý. Toto počasí mělo veliký vliv na úrodu i na hektarové výnosy. Žně byly značně zpožděny. Také vykopávka brambor a řepy byla velmi ztížena. Ovoce v zahradách bylo málo. Letošní rok po stránce počasí byl zlý. Celý příspěvek

1971

Povaha roku : Počasí v tomto roce mělo zvláštní ráz. 6.ledna byl u nás naměřen největší mráz -23°C. 21.ledna však začala prudká obleva a v ranních hodinách dokonce déšť. Druhého dne bylo – jak se říká – kopno. Předtím bylo místy i 40 cm sněhu. Až do 31.ledna bylo téměř jarní počasí s teplotami +10°C. Až 2.února napadlo asi 5cm sněhu a teplota byla -5°C. 23.února začalo sněžit nepřetržitě až do 28.února, kdy už bylo přes třičtvrtě metru sněhu. Občané říkají, že tolik sněhu už dávno nepamatují. Teploty byly -13°-15°C. 13.března byla obleva, která nadále pokračovala, až svátek jsme prožili bez sněhu. Obleva se obešla bez velké vody, ač tu určité obavy byly. ¨
     Léto bylo vcelku chladné. Zato polovina července a srpen vše vynahradil. Úrody zboží se dobře sklidily. Také podzim byl pěkný. Brambory i řepa šly do sklepů a do krechtů suché. Urodilo se také dosti ovoce – jablek i švestek. Celý příspěvek

1972

Povaha roku : Zimní měsíce byly velmi mírné. Slabě mrzlo, bylo dosti málo sněhu. Děti však mohly  sáňkovat a lyžovat. Také jarní měsíce byly poměrně studené. Ve škole např.se muselo topit ještě do půl května. Tím byla zvýšená spotřeba koksu o 1/3. Jarní polní práce však byly vykonány včas. Zboží bylo včas zaseto.  Brambory a řepa včas zasazeny. Teprve červen přinesl trochu teplejší počasí. T Celý příspěvek

1973

Úvod : Celým rokem 1973 se prolínalo 25.výročí Vítězného února. K tomuto datu a pak i později měly zaměřeny celou svou činnost všechny složky v obci. Tímto dnem v r.1948, dne 25.února, se de facto začal budovat v naší vlasti socialismus. Tímto dnem, kdy byla zvolena naše nová vláda, dostala se moc do rukou pracujícího lidu. Ti byli spoluzodpovědni za celé vedení našeho státu, za výrobu v továrnách i v zemědělství. Právě toto výročí bylo oslaveno všemi složkami v naší obci, protože se všichni hmatatelně mohli přesvědčit o výhodách socialismu. U nás neexistuje nezaměstnanost, jako ve státech kapitalistických. U nás má pracující lid veškeré vymoženosti, jakou je bezplatná lékařská péče, děti dostávají učebnice i pomůcky zdarma, v neposlední řadě je to lázeňská péče, zvýšení důchodů, zlepšení výhod pracujících matek či zvýhodnění nastávajících matek. Jsou to novomanželské půjčky, půjčky na stavby nebo úpravy rodinných domků, které jsou zčásti nenávratné. Dochází k zvyšování platů a přitom ceny spotřebního zboží doznaly nepatrných změn. V tom vidí všichni naši občané záruku pevného zázemí, jistotu své budoucnosti a vůbec životní jistoty. Jeví se to také v růstu životní úrovně. Vzrůst motorových vozidel od posledního sčítání vzrostl u nás o 15%. Jest již už málo rodinných domků, kde by nebylo ústřední nebo etážové topení. Snad již nejsou domky – jedině stařičké, dřevěnky a velmi malé, kde by nebyla koupelna a celé zařízení. Také vnitřní  zařízení bytů se velmi změnilo ve prospěch obyvatel. Tak bychom mohli vypočítávat ještě dlouho veškeré výhody, které nám přinesl socialismus. Všichni občané vidí, že je to spravedlivý řád a proto si jej také váží a plně jej podporují. Celý příspěvek

1974

Úvod : Celý rok 1974 žil a probíhal ve vzpomínkách a oslavách 30.výročí Slovenského národního povstání. Těmito oslavami žil celý náš národ. SNP byl první otevřený odpor našeho lidu proti hitlerovským okupantům. Nejen to, bylo to bezprostřední navázání bojové spolupráce se sovětskou armádou a jejími partyzány. V partizánském hnutí bojovalo mnoho národů a národností, které tehdy Německo utlačovalo. Byly to první a nerozborné internacionální svazky. Sovětští partyzáni hlavně prokazovali svou odvahu a statečnost v mnohých bojích proti okupantům. I v našich horách nacházeli spolehlivé úkryty. Ať to bylo na Čeladné či na Morávce, nebo i u nás na Ondřejníku, všude nacházeli partyzáni podporu velké většiny obyvatelstva. Na druhé straně však tito občané, kteří partyzánům pomáhali, byli krutě pronásledování a často bez soudů věšení a střílení. Přes všechny tyto krutosti a mučení naši občané partyzány podporovali, protože věděli, že je to předzvěst konce nacistického panství. Celý příspěvek

1975

Úvod : Tak jako loni jsme oslavovali 30.výročí Slovenského národního povstání, tak na letošní rok připadá 30.výročí našeho osvobození slavnou Rudou armádou. Veškeré akce, které v obci probíhaly, byly zaměřeny právě k tomuto slavnému výročí. Naši občané si plně uvědomili, co pro nás znamenalo naše osvobození, kdy byl nadobro zničen německý fašismus. Uvědomili si veškeré změny, které se v celé naší vlasti udály ve prospěch nás všech. Pod vedením Komunistické strany Československa budujeme v naší vlasti socialismus. Patříme do mírového socialistického tábora,který vede Sovětský svaz. Usilujeme o mír, protože toho je nám nejvíce třeba k dobudování naší socialistické vlasti. Náš lid před 30lety rázně vykročil vpřed k budování znárodněného  průmyslu, pustil se do modernizování výroby. A tyto úspěchy jsou vidět na každém kroku. Všimněme si, jak se změnila naše obec během těchto 30.let, jak ukazuje následující přehled: Celý příspěvek

1976

Úvod : Na letošní rok opět připadají volby do všech stupňů národních výborů i do národního shromáždění. Všechny akce, které byly v tomto roce pořádány, byly zaměřeny k této všelidové akci. Byly svolávány veřejné občanské schůze, na kterých obecní i okresní funkcionáři seznamovali občany s významem voleb v socialistickém státě i se způsobem voleb. Na těchto schůzích byl také vytýčen volební program na příštích 5 let. Účast na těchto schůzích byla velmi pěkná a také diskuse byla bohatá. Občané měli hodně doplňujících návrhů k volebnímu programu, z nichž mnohé byly do vol.programu pojaty. Celý příspěvek