1998


Starosta obce:  Ing. Pavel Spusta
Ředitelka školy: Mgr.Ludmila Vlasáková

 
Obecní zastupitelstvo

V tomto roce byl v naší obci schválen obecním zastupitelstvem program podpory malého a středního podnikání. Předmětem tohoto programu jsou daňové úlevy, založené na vrácení určitého

procenta ze zaplacené daně z příjmu. Tyto daňové úlevy se týkají pouze fyzických osob, které podnikají na základě živnostenského nebo podnikatelského oprávnění a přihlásí se k

trvalému pobytu v naší obci.
Plynárny vznesly požadavek na přepracování stávajícího generelu z důvodu provedených změn v trasách, ať již těch, které byly uskutečněny či těch, které teprve provedeny budou.
V letošním roce se dočkali plynu obyvatelé části od Vrchoviny po Obecní úřad.  Práce na této trase prováděla firma Dostálek z Českého Těšína. Výkopové práce byly prováděny  rychle a

dělníci ihned po uložení potrubí jámy pečlivě zaházeli a upravili, takže náhodný návštěvník ani nepozoroval, že se v obci kope plyn. Celkové náklady činily 3 300 000,–Kč.
Do letošního roku nám provoz kabelové televize zajišťovala firma až ze Semil, což bylo trošku z ruky.
Proto zastupitelstvo schválilo návrh smlouvy na provozování, opravy a údržbu TKR v obci s firmou KBB z Frenštátu pod Radhoštěm.
Obec Metylovice a firma Stavodom založili společně společnost s r.o. Obec Incest, která se mimo vlastní realitní činnost zabývá prodejem pozemků určených k výstavbě rodinných domků v

Metylovicích.
Byla schválena realizace komunikace k p.Biolkovi, čp.307. Tato komunikace povede pozemkem obce Lhotka, proto obec Metylovice tento pozemek vykoupí. Náklady na tuto komunikaci budou

asi 150 000,–Kč. Dosud používal pan Biolek, jehož rodinný domek leží o samotě na hranicích mezi Metylovicemi a Lhotkou, přístupovou cestu, která patří panu Cvrčkovi ze Lhotky. Ten

mu nyní nedovolil tuto komunikaci používat. Protože pan Biolek nemá jinou možnost přístupu ke své nemovitosti, rozhodl se obecní úřad Metylovice k výše uvedenému postupu.
Obecní zastupitelstvo schválilo finanční výpomoc pro rodinu Miroslava Bílka, čp.12, která byla postižena požárem rod.domku a to 20 000,– jako nenávratnou jednorázovou finanční

výpomoc a bezúročnou půjčku ve výši 100 000,– se splatností do 31.12.2004. Rovněž byla kladně vyřízena žádost paní Chumové o poskytnutí jednorázového příspěvku na změnu systému

vytápění ve výši 15 000,–Kč, která je samoživitelka a stará se o trvale nemocnou dceru.
Rada také schválila financování značek na plánovaných cykloturistických trasách, které povedou přes obec Metylovice.
Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že z finančních důvodů budou klubu důchodců financovány pouze zájezdy, přednášky apod. bez pohoštění a provozování hudby.
V tomto roce byl pro potřeby obecního  úřadu zakoupen nový počítač, zmodernizovány stávající PC, natřena střecha na budově ZŠ a márnice. Rovněž byly nesmaltovány várnice pro dovoz

obědů do základní i mateřské školy.
Podvýbor pro heraldiku v parlamentu ČR schválil navržené obecní symboly – znak a prapor.
Po podzimních obecních volbách bylo 25.11.98 svoláno do sokolovny ustavující zasedání nového obecního zastupitelstva. Účast občanů byla velmi malá.
Volba starosty a místostarosty proběhla tajně. Starostou byl pro další volební období zvolen Ing.Pavel Spusta a to 14ti hlasy. Místostarosta Bedřich Halata dostal 10 hlasů. Volba

členů rady proběhla veřejně – zvoleni byli Dagmar Jurečková, Marie Sumarová a Vavřín Michalec.
Na svém zasedání 8.12.98 zastupitelstvo ustanovilo následující komise:

Kontrolní – předseda Jiří Mačejovský
  – člen  Ing.Václav Kothera
Finanční – předseda Tomáš Piska
  – člen  Ing.Pavel Spusta
Stavební – předseda Marie Sumarová
  – člen  Dušan Venháč
Sociální – předseda Dagmar Jurečková
  – člen  Lumír Halata
  – člen  MUDr.Radim Kocourek
Kulturní – předseda Vavřín Michalec
  – člen  Milan Tomášek
Živ.prostředí – předseda Edward Bednárek
  – člen  Pavel Šigut
  – člen  František Michalec

 

Rozpočet obce

Příjmy
Dotace OKÚ F-M    2 223 300
Dotace ze SFŽP       231 000
Daňové příjmy    5 807 000
Příjmy z vlastní činnosti   2 364 000
Splátky půjček       100 000
Celkem příjmy             10 725 300

Dotace OKÚ F-M
– školství        121 000
– st.správa        114 000
– soc.dávky          16 000
– úroky z úvěru       208 000
– volby           52 000
– cest.ruch            7 000
– oprava komunik.    1 002 000 /povodně/
– přístavba OÚ       200 000
– hasiči             3 300

Příjmy z vlastní činnosti
– zem.činnost          10 000
– lesní hospod.          47 000
– pitná voda          26 000
– kanalizace            6 000
– MŠ           35 000
– stravování MŠ         68 000
– knihovna            2 000
– kultura            5 000
– místní rozhlas           3 000
– tělovýchova            7 000
– nájmy        200 000
– pohřebnictví          12 000
– KTR         100 000
– komun.služby    1 310 000
– svoz odpadu        350 000
– peč.služba            3 000
– domov důchodců         18 000
– samospráva          40 000
– úvěry         122 000

Výdaje
Lesní hospodářství         18 000
Turismus          31 000
Silnice      2 802 000
Provoz veř.sil.dopravy      100 000
Pitná voda          31 000
Kanalizace          36 000
MŠ         130 000
Stravování v MŠ       123 000
ZŠ         250 000
Platba za školáky jiným obcím     310 000
Kino             3 000
Knihovna          30 000
Kultura          30 000
Klub důchodců           6 000
Místní rozhlas          60 000
SPOZ             8 000
Tělovýchova        250 000
Bytové hospodářství       255 000
Veřejné osvětlení       180 000
Rozvoj bydlení       107 000
Pohřebnictví          21 000
Plynofikace     3 887 000
Komunální služby       270 000
Změna technol.vytápění      190 000
Svoz odpadu a úprava skládky     807 000
Veřejná zeleň        100 000
Dávky a podpora v soc.zab.        16 000
Pečovat.služba         15 000
Domov důchodců         40 000
CO             3 000
Záležitosti nouzových opatření     120 000
Požární ochrana         70 300
Zastupitelstvo        685 000
Volby           52 000
Místní samospráva    1 738 000
Ostatní činnost           2 000
Celkem výdaje             13 630 300

Financování
Přebytek na účtech k 1.1.98   3 067 000
Úvěry      2 000 000
Naspořená část   – 1 582 000
Splátky úvěrů    –     580 000
Celkem financování    2 905 000

 

Předčasné volby do sněmovny

V červnu letošního roku proběhly v naší zemi předčasné volby do sněmovny. V naší obci bylo:
1 147 zapsaných voličů
   930 vydaných obálek
   928 odevzdaných obálek
   925 platných hlasů

Naši občané hlasovali takto:
KDU- ČSL 161
NEZ    11  /nezávislí/
DEU    11
ODS  176
OK      2  /občanská koalice/
ČSSD  324
MODS    11  /moravskodemokratická strana/
KSČM  101
SPR-RSČ    43  /Sládkovci/
US    43
DŽJ    24
ČSNS     4  /česká strana národně sociální/
SZ   14  /strana zelených/

 

Volby do obecního zastupitelstva

Volby se konaly ve dnech 13. – 14.11.1998. Volilo se 15.členné zastupitelstvo. Ve volbách kandidovali KSČM, která postavila 3 kandidáty a KDU-ČSL, která měla 15 kandidátů.
Počet voličů v obci byl  1 151
Účast voličů      642 tj.56%

Byli zvoleni tito kandidáti:
KSČM  Dušan Venháč   nar.6.8.1947  281 hlasů
KDU-ČSL Ing.Pavel Spusta  nar.25.2.1963  477 hlasů
KDU-ČSL Bedřich Halata  nar.25.1.1954  480 hlasů
KDU-ČSL Dagmar Jurečková  nar.18.1.1956  499 hlasů
KDU-ČSL MUDr.Radim Kocourek nar.22.3.1967  468 hlasů
KDU-ČSL Marie Sumarová  nar.11.12.1950 417 hlasů
KDU-ČSL Jiří Mačejovský  nar.24.5.1948  422 hlasů
KDU-ČSL Vavřín Michalec  nar.11.5.1951  493 hlasy
KDU-ČSL Tomáš Piska   nar.16.12. 1969 421 hlasy
KDU-ČSL Edvard Bednárek  nar.3.9.1942  454 hlasy
KDU-ČSL Lumír Halata   nar.2.2.1965  489 hlasů
KDU-ČSL Milan Tomášek  nar.15.12.1954 489 hlasů
KDU-ČSL Pavel Šigut   nar.9.2.1960  463 hlasy
KDU-ČSL Ing.Václav Kothera  nar.24.5.1968  413 hlasů
KDU-ČSL František Michalec  nar.21.8.1932  421 hlasů

Náhradníky se stali:
KSČM  Josef Svoboda   nar.10.7.1938  279 hlasů
KSČM  Zdeněk Vyvial  nar.26.7.1957  198 hlasů
KDU-ČSL Pavel Šigut   nar.25.3.1941  417 hlasů 

 

BDS

V letošním roce opět Beskydské dětské sanatorium vyrostlo do krásy. Byly zcela přebudovány prostory pro mateřskou školu, která už dlouhá léta nedoznala žádných změn. Zabudovaná

střešní okna celý otvor prosvětlila a vůbec celá vnitřní úprava je moderní a vkusná. Navíc se tady ještě vyšetřil koutek pro keramickou pec, takže byly opět rozšířeny možnosti

tvořivé činnosti dětí. Zcela nově je zařízena ordinace lékaře,který je k dispozici jak dětem v sanatoriu, tak dětem z Metylovic.
Ale vůbec nejvýraznější změnu zaznamenalo podkroví v tzv.nové budově. Předtím to byla tmavá, zaprášená půda, na kterou se ukládalo harampádí. Nyní je celý tento prostor proměněn v

obrovskou hernu pro děti, které předtím neměly velké možnosti ke hrám v budově a který využívají především při nepřízni počasí.

 

Kostel

Otec Eliáš, který spravoval metylovskou farnost, se vrátil do kongregace salesiánů a odešel z Frýdlantu Protože ve Frýdlantě zůstal pouze otec Klement, vzdali se karmelitáni naši

farnosti, protože už nebylo v jejich silách ji vést. Od ledna zde dojížděli děkan a kaplani z Místku. Od 1.7.98 zde byl ustaven jako farář P.Michal Petr, který v září téhož roku na

tuto funkci rezignoval. V listopadu se odstěhoval do Frenštátu.
Biskup František Lobkowicz ustanovil pak farářem v naší obci Januse Kiwaka, kněze polského původu, který bude od nového roku bydlet v Metylovicích na faře.
Na podzim byla obnovena a posvěcena Boží muka. Po požáru rod.domku byla v kostele uspořádaná sbírka, která byla odevzdána postiženým manželům Bílkovým.

 

Mateřská škola

V tomto roce se do školky přihlásilo 26 dětí – 12 chlapců a 14 děvčátek. Mezi přihlášenými dětmi bylo 10 předškoláků.
Učitelky se zaměřily na podporování kladných vlastností dětí – pravdomluvnost, kamarádství, dobrosrdečnost, lásku k přírodě a všemu živému. Na druhé straně se snažily minimalizovat

špatné vlastnosti jako nadřazenost, sobectví, agresivita a nečestné jednání.
Na Mikulášské nadílce byla tentokrát kromě Mikuláše a anděla také čertice, která měla u dětí největší úspěch, neboť si s dětmi hrála a proto se jí vůbec nebály.
Vánoční besídka měla slavnostní atmosféru. Zatímco si paní učitelka hrála s dětmi v herně, paní ředitelka připravila pod stromeček dárky, pustila koledy a rozžala prskavky. Když

jemně zazněl zvonek, mohly děti vstoupit do třídy. Ale i pak mohly sledovat dárky pouze očima. Teprve, když  dozněly koledy a zhasly prskavky, mohly si děti rozebrat dárky a hrát si

s nimi. Učily se tak trpělivosti a vnímání vánoční atmosféry.
V únoru byl maškarní ples.Každé dítě mělo masku, kterou si vymyslelo společně s rodiči, ale zhotovení probíhalo ve školce.
V březnu byly děti v Místku na představení Jitky Molavcové. Po celou dobu představení byla herečka v kontaktu s dětmi ať již v publiku nebo přímo na pódiu s vybranými jednotlivci. V

dubnu navštívil děti ve školce loutkoherec pan Hauser s představením „Líný Kuba“, které se dětem velmi líbilo. Ke dni matek nacvičila paní učitelka s dětmi operu „Sněhurka a sedm

trpaslíčků“, její provedení v dětském obsazení bylo opravdu kouzelné.
Den dětí zahájili slalomem na koloběžkách, pokračovali skákáním v pytli, házeli míčkem na cíl, navíjeli  autíčka a zařazovali dopravní značky ke správné dopravní situaci.
Konec školního roku oslavili tentokrát na hřišti. Majitel tamní restaurace jim připravil dříví pro ohníček a tak opékali vuřty a hráli různé pohybové hry.

 

Základní škola

V tomto školním roce učí  1.třídu   paní učitelka Kořínková
     2.třídu  paní učitelka Liberdová
     3.třídu  p.učitel Prokop
     4.třídu  p.učitelka Snášelová
     5.třídu  p.ředitelka Vlasáková

Paní Kořínková vede družinu a žákovskou knihovnu.
Protože rodiče neprojevili zájem o konzultační hodiny, byly tyto zrušeny. 
Zápis do 1.třídy proběhl 3.února a bylo zapsáno 16 žáků.
Veliký úspěch měl velikonoční jarmark, kde děti prodávaly věci, které samy vytvořily. Letos byla jejich nabídka obohacena keramikou, která pocházela ze školní keramické pece.
Konec školního roku byl slavnostně zakončen v tělocvičně. Děti, které dosáhly velmi dobrých výsledků ať již v učení, chování nebo v různých soutěžích, byly veřejně pochváleny a

dostaly věcnou odměnu.

 

KDU-ČSL

Počet členů lidové strany je 48, mužů je 25, žen 23.
Den matek, který pořádá lidová strana spolu se školou, se stal tradicí a je maminkami i babičkami oblíben. Po dlouhých letech bylo vhodné počasí a tak se podařila vaječina usmažit v

přírodě.
Lidovci založili novou tradici – posezení členů a příznivců při hře na harmoniku, pečeném seleti a chlazeném pivu.
Letos zorganizovali dva zájezdy a to na Hostýn a na krojovanou pouť do Blatnice.

 

Sbor dobrovolných hasičů

K 31.12.98 mají hasiči 78 dospělých členů a 15 dětí.
V letošním roce jim byla zapůjčena radiostanice a členové se cvičili v její obsluze.
V rámci prevence bylo starostou obce na podzim vyhlášeno prověrkové cvičení. Cílem byl kravín ve středu obce. Výjezd proběhl do 5 min. po vyhlášení poplachu, zúčastnilo se ho 14

mladších i starších členů. Starostou byla tato akce hodnocena jako dobrá.
Po několika letech se letos obnovila praxe preventivních prohlídek. Předmětem prohlídek byly podnikatelské objekty.

Výjezdy k požárům:
3.1. požár kůlny u tenisového areálu ve Frýdlantě 12 lidí
 Večer požár sila v Palkovicích    8 lidí
11.1. požár rod.domku č.12 – Mirek Bílek  
Lokalizace se mimo místního sboru zúčastnila 3 vozidla z F-M, 2 vozidla z Frýdlantu a dále ze Lhotky a Kozlovic. Do likvidace požáru se zapojily i ženy. Pomohly vytvořit dobře

fungující týlové zabezpečení – občerstvení, pití, svačina, převlečení apod.
18.9.  požár ve sklepě rod.domku Milana Kulhánka 13 členů
20.11. výjezd cisterny do Malenovic k požáru, pro špatnou přístupovou komunikaci bylo vozidlo bez provedení zásahu posláno zpět.
Soutěže

Ženy    poč.družstev  umístění
St.Ves noční   7  NP
St.Ves     7  5
Frýdlant   6  4
Krmelín   8  4
Kozlovice   9  4
Jistebník   6  3
Brušperk   7  3
Janovice   3  1
Metylovice   3  1
Turzovka   3  1
Nošovice   3  1
Nová Ves   4  1

Muži   
Nová Ves   13  NP
Janovice   16   NP
Stará Ves   25  NP
Petřvald   35  NP
Paskov    10  7
St.Ves noční   25  7
Ostravice   26  7
Krmelín   26  6
Brušperk   18  5
Frýdlant   14 A 3
     B 11
Nošovice   14  2
Metylovice   22 A 2
     B 3
Turzovka   23 A 1
     B 2
Kozlovice   27 A 1
     B 2

Starší páni nad 40 let absolvovali soutěž na Pstruží, soutěžilo 8 družstev, které přesvědčivě porazili.
Mladí hasiči si také vedli dobře. V jarním kole Plamen obsadili 3.místo, v podzimím kole obsadili 1.místo mezi 15ti družstvy. Na dobrých výsledcích mají zásluhu i ti, kteří se o ně

pravidelně starají – Radka Juřicová, Silvestr Pavlásek a František Michalec.
Hasičský bál s vydařil, hezkou akcí byl zájezd na Floru Olomouc. Stavění máje nezúčastnilo hodně hlavně mladších členů, kácení se příliš nevydařilo, neboť bylo velmi mizerné počasí.
Velice vydařenou akcí byla soutěž netradičních družstev. Zúčastnilo se jí 15 družstev. Zvítězili Myslikovajané z Ostravice. Počasí všem přálo a akce byla hojně navštívena příznivci.

 

Matrika

Letos se v naší obci narodilo 10 dětí – šest děvčátek a čtyři kluci. Mezi narozenými dětmi byla i dvojčátka – holčičky, která se narodila rodičům Ulčákovým v Pasekách.
Čtyři z těchto narozených dětí se narodily v dosud bezdětné rodině, dvě děti byly druhorozené, dvě děti třetími dětmi v rodině. Dvojčátka se narodila do rodiny se třemi dětmi.

Letos umřel vysoký počet občanů – 28 lidí. Mužů bylo 16 a žen 12. Průměrný věk zemřelých byl 74 let. Mezi zemřelými byl i nejstarší občan Metylovic pan Blažej Uhlář, kterému bylo v

únoru 98 let. Nejmladší zemřelý byl muž a bylo mu 43 let. Ve 13ti případech zemřeli lidé doma, mezi svými. Ještě před několika léty umírali lidé téměř výhradně v nemocnici. Sedmnáct

zesnulých mělo pohřeb na hřbitově v Metylovicích, jedenáct v kremaci v Ostravě. Nejčastější příčinou úmrtí byla arterioskleroza /10/, rakovina /8/, infarkt a ostatní srdeční nemoci

/5/.

Svateb bylo letos jedenáct. Nejstaršímu ženichovi bylo 72 let, nevěstě 61 let, nejmladší snoubenci byli devatenáctiletí. Největší věkový rozdíl byl mezi 44letým ženichem a 27letou

nevěstou.  U dvou párů byl jeden z partnerů rozvedený. Pouze u jediného páru byli oba snoubenci z Metylovic. Dva páry byly sezdány v kostele, devět párů na městských úřadech.

Rozvedena byla čtyři manželství. Jedno bezdětné, jedno s malým dítětem, jedno s dítětem mladšího školního věku a jedno se dvěma dětmi v pubertálním věku.

Do obce se v letošním roce přistěhovalo 33 lidí, odstěhovalo 16 lidí. Většinou se jednalo o okolní nebo blízké obce. Jeden člověk se tu přistěhoval z Prahy a jeden se zase do Prahy

nastěhoval.

 

Počasí

Leden – teploty se pohybují mezi 0 až +5°C. Je většinou oblačno s přeháňkami, od 5.1. – 8.1. jsou silně větry. Od 24.1. začaly teploty klesat pod 0, 26., 27. a 30.1. klesly na -10°C.

 28.ledna začalo sněžit.
Únor – první dny se vyznačovaly silnými mrazy, teplota klesala až na -19°C, většinou bylo jasno. Po 7.únoru se teploty začaly pohybovat kolem 0, od 13.2. vystoupily na +5až +9°C. Od

13.2. vystoupily teploty až na +9°C. Většinou pršelo.
Březen – průměrné teploty kolem 0, silně větry. 5.března vystoupila teplota na +14°C, již 9.3. klesla na 0 a začalo sněžit. Ve dnech 10.-12.3. klesly dokonce na -10°C, pak se opět

pohybovaly kolem 0. Dvacátého března byly silné sněhové přeháňky a 23.3.klesly teploty opět na -8°C, koncem měsíce se pohybovaly kolem 0.
Duben – začátkem února vystoupily teploty na 0, 4.4.se vyšplhaly až na +13°C. Většinou bylo slunečno. Dne 14.4. – 15.4. klesla na -2°C, ale pak se opět vyšplhala nad 0, ovšem bylo

převážně zataženo . Pouze 28.-29.4. byly jasné a teplé dny s teplotou +14°C.
Květen – většinou oblačno, zataženo, deštivo,teploty kolem +10°C. Dne 9.5. byl krásný, slunečný den, který se bohužel opakoval už jen 28. a 29.
Červen – do 5.6. byla průměrná teplota kolem 15°C, oblačno nebo zataženo. Dne 6. a 7. vystoupila teplota na 20°C a bylo krásné , slunečné, letní počasí. Ale pak bylo až dokonce

měsíce oblačno, zataženo, přeháňky, teploty kolem +15°C, ovšem 19.6. klesly ráno na pouhých +5°C.
Červenec – zataženo, oblačno, déšť – tak by se dal charakterizovat červenec. Teplota se pohybovala mezi 10 – 24 °C. Krásné počasí bylo pouze 13.7., 20.7. a 21.7.
Srpen – opět mlhavo, oblačno, déšť. Teploty od 11 do 30°C. Je více jasných a slunečných dnů než v červenci. Pěkné počasí je tradičně v sobotu před poutí i v neděli dopoledne je ještě

jasno. Celkem je v srpnu 10 jasných dnů.
Září – 2.září ráno klesla teplota na +5°C, jinak se teplota v první dekádě pohybovala kolem +22°C. Dne 7.9. byl pěkný slunečný den, pak až do konce měsíce průměrné teploty +15°C,

deštivo nebo oblačno, pouze 25.-26.9.jasno.
Říjen – v první dekádě teplota do +10°C, zataženo, mrholení. 17.10. bylo krásné, slunečné počasí s teplotou +20°C. Jinak celý měsíc většinou zataženo nebo oblačno, teploty od +5 do

10°C.
Listopad – teploty kolem +8°C, v první dekádě oblačno nebo zataženo. 13.11. se vyjasnilo, ale teploty klesly na -4°C. Dne 17.11. napadl první sníh, teploty postupně klesaly až na

-10°C. Většinou bylo mlhavo.
Prosinec – 3.12. klesly teploty na – 11°C. 5.12. začalo sněžit a sněžilo i v následujících dnech. 11.12. se vyjasnilo, teplota klesla na -18°C, ale už 13.12. stoupla na +3°C a začalo

pršet. Dále se vyskytovaly teploty mírně nad 0, 16.12. dokonce stouply na +8°C. 22.12. klesly pod 0, na Štědrý den dokonce na -10°C, ale vánoce i Nový rok byly beze sněhu.

 

Živelné katastrofy

Únor – silné zemětřesení v Afganistanu, o život přišlo nejméně 4 000 lidí.
Březen – nejhorší záplavy v Pakistánu za posledních 200 let si vyžádaly přes 1 000 obětí.
Květen – další zemětřesení v Afganistanu si vyžádal dalších 5 000 mrtvých.
Červen – lesní požáry na Floridě zničily 13 tisíc ha lesních a křovinatých prostor.
Červenec – mohutná průtrž mračen a následné rozvodnění menších toků vyvolalo záplavy v prešovském a levočském okrese. Zahynulo 40 lidí.
Listopad – Rusko zasáhl nejchladnější podzim za posledních 30 let..Jen v Moskvě umrzlo přes 40 lidí. Neobvykle chladné počasí zasáhlo také většinu Evropy.

 

Stalo se ve světě

Srážkami mezi srbskou policií a Kosovskou osvobozeneckou armádou 28.2 začalo válka mezi Albánci a Srby v této bývalé autonomní oblasti Jugoslávie.

Vojenské síly USA a Velké Britanie zahájily operaci Pouštní liška –několikadenní letecké útoky na vojenské zařízení v Iráku, který celý rok odmítal spolupracovat s inspektory OSN

mapujícími irácký program výroby zbraní hromadného ničení.

Ve volbách 25. – 26.9. sice v parlamentních volbách na Slovensku zvítězilo dosud vládnoucí HZDS, ale nebylo schopno utvořit vládu. Ta později sestavila koalice opozičních stran.

 

V ČR

2.1.98 byl sestaven nový kabinet, který fungoval do červnových voleb. Premiérem se stal dosavadní guvernér České národní banky.

Předčasných voleb do sněmovny se účastnilo 13 politických stran a hnutí. K urnám přišlo 74,03 oprávněných voličů. Největším překvapením voleb bylo, že se do sněmovny nedostali ani

Sládkovi republikání ani Důchodci za životní jistoty.
Ve volbách uspěli:
ČSSD  32,31% 74 mandáty
ODS  27,74% 63 mandáty
KSČM  11.03% 24 mandáty
KDU-ČSL 9%  20 mandátů
US  8%  19 mandátů

K nemilému překvapení většiny voličů uzavřela ČSSD s ODS tzv.opoziční smlouvu.

24.9. oznámil předseda KDU-ČSL ing.Josef Lux, že má chronickou leukémii a rezignoval na svou funkci.

13.-14.11. se konaly volby do obecních zastupitelstev a do třetiny Senátu.
Komunální volby – nejvíce mandátů získalo Sdružení nezávislých kandidátů, z politických stran byla nejúspěšnější KDU-ČSL.
Senátní volby – v prvním kole nezískal mandát ani jeden z kandidátů v žádném z 27 senátních volebních obvodů. Druhé kolo skončilo vítězstvím čtyřkoalice – KDU-ČSL, US, ODA,DEU.

Kandidáti uspěli ve 13ti volebních obvodech, ODS v desíti, ČSSD pouze ve třech. Překvapením bylo vítězství KSČM ve 2 volebních obvodech.

 

V obci

V letošním roce vyhořel rodinný domek Miroslava Bílka čp.12 na Vrchovině. Požár vznikl ve stodole, pravděpodobně od jiskry při startování auta. Chytlo seno ve stodole, od stodoly

dům. Majitelé nebyli doma. Dýmu si všimli náhodní chodci, ohlásili požár. Při požáru nebyl nikdo zraněn.

Komentáře nejsou povoleny.