1928-1946 Přestávka v kronice

Otevíráme třetí část kroniky obce Metylovice. Než začnu popisovati události v jednotlivých létech, chci se v úvodu zmíniti o založení kroniky.
Metylovská kronika byla založena v r.1924 učitelem Josefem Műllerem , který ji také psal do r.1928. Od tohoto roku však kronika zůstala bez povšimnutí až v roku 1946 s.František Šimek udělal několik poznámek, avšak náhlá smrt mu opět vyrazila pero z ruky.
Učitel Josef Műller se narodil v r.1888, 26.srpna v Příboře a zemřel 14.března 1935 v Metylovicích. Byl to člověk skromný, protože vyrostl v chudobě, která ho provázela až do mužných let. Že to byl muž pracovitý, obětavý, dokazuje jeho činnost ve veřejném životě. Byl starostou Sokola, členem družstva pro postavení sokolovny, cvičitel sokolského dorostu, člen vzdělávacího sboru sokolstva, delegát do okresu a župy, vzdělavatel hasičského sboru, předseda osvětové komise, předseda knihovní rady, jednatel vodního družstva, důvěrník okresní péče o mládež, kronikář obecní, sokolský a hasičský. Byl to člověk nejen pracovitý, ale i sociálně a citově založen. Byl vynikajících malířem. Výstavky jeho práce byly uspořádány v r.1943 v místě a v r.1956 ve Frýdku. Pomáhal všem občanům, kteří ho požádali o finanční podporu, také však sám poskytl podporu těm, kteří byli sociálně slabší. Bohužel že jeho práce i dobré jeho srdce sklidilo nevděk. To právě přivedlo učitele Műllera  do veliké duševní deprese, která přivodila jeho náhlou smrt.
Všem občanům, celé pracující třídě zůstane učitel Josef Műller v živé paměti jako vzorný člověk, který v době kapitalistické éry vždy bojoval za pokrok a spravedlivý život všech.
Čest jeho památce!

Zapsal: Jaroslav Ščerba, t.č.kronikář

Komentáře nejsou povoleny.