1901

Povaha roku
V prvé polovici ledna zima přitužila a sněhové počasí udrželo se až do dubna. Tento rok byl zemědělství příznivý. Nebylo dlouhých dešťů ani povodní. Měsíc květen byl suchý, takže senné žně byly chudé. Obilniny byly také následkem sucha na jaře řídké a málo sypaly. Obilí bylo pohodlně sklizeno. Stromky kvetly bohatě, ale oprchaly sněhem a větry. Medu bylo hojnost, rojů málo.

Starostou byl Kuhejda Frant.
Správcem školy Josef Doležil
Duchovním správcem Ant.Ficek
Předsedou místní školní rady Jan Závodný

10.února 1901 revisory účtů za rok 1900 zvoleni pp. Josef Mužný a Josef Svoboda.

12.února 1901 za odměnu při dozoru a stavby nového hostince dáno starostovi k jeho žádosti 100 Kč.
Vdově Večeřové dána podpora 6K 30h

21.dubna 1901 obec doporučila žadatele pana podučitele Aug.Hrnčárka na definitivní místo učitele při zdejší škole.

Koncese na Čihadle
7.července 1901 na přípis okr.hejtmanství v Místku ze dne 27.června 1901, č.5620, usnesl se obecní výbor žádost Ondřeje Halaty, hostinského, čís.146, příznivě doporučiti, aby koncesi hostinského obdržel.

15.srpna 1901 obec se usnáší zrušiti pobočku při zdejší druhé třídě obecné školy z
Okresní školní rada však pobočku tu nadále ponechala.

Obec nepřistoupila ku spolku „rakouských národů“.

22.září 1901 protože místní varhaník pan Kašper neměl bytu, byl vypověděn z bytu v domku čís.158 Michal Klimek a byt varhaníkovi pronajat.

Nájem obec.hostince provede se 17.listopadu 1901. Soutěž bude uveřejněna v Těšínských novinách a Opavském Týdenníku.

Obstará se licencovaný býk.

Nájem obecního hostince
17.listopadu 1901 o nájem obecního hostince ucházeli se pp.Stříž z Palkovic s 1600K nájemného, p.Richter s 1800K nájemného a dosavadní nájemce p.Halata Tomáš také s 1600K nájemného. Bylo hlasováno dvakrát. Poprvé aklamací, po druhé lístky. Aklamací zvolen p.Tomáš Halata /7:6/. Po druhé provedena volba lístky a zvolen zase Richter /7:6/

24.listopadu 1901 konána nová volba, ale na návrh pana Ficka, faráře, zůstala v platnosti volba prvá, provedena minulou neděli a tak nájemcem zůstává dále pan Tomáš Halata, dosavadní nájemce obec.hostince.


Rozdělen okres místecký
Změna v okrese od 1.října 1901. Okres místecký rozdělen byl na dva okresy samostatné, na místecký se sídlem v Místku a ostravský se sídlem v Mor.Ostravě.
Dosavadní okresní hejtman Karel Spengler ustanoven byl hejtmanem v Mor.Ostravě a do Místku jmenován rada Otmar Jakob.

Také okresním školním inspektorem v našem okrese nově jmenován Josef Měnek, dosud ředitel měšťanské školy v Příboře.

Pěkný čin dlužno zaznamenat. Členové obecního výboru dostávali za vykonávání svého úřadu ročně 1zl., čili 2K. Obnos ten věnovali vždy skoro všichni /až na 1. nebo 2/ za rozmnožení žákovské knihovny ve škole.

Komentáře jsou zavřeny.