1907

Povaha roku
Méně příznivá povětrnost téměř po celý rok trvající znemožnila vývin úrod polních. Sklizeň byla slabá. Ovoce bylo málo, švestky žádné. Včelařům také se špatně dařilo.Starostou byl pan Jan Závodný
Správcem školy p.Petr Bőhm
Duchovním správcem p.Ficek
Předsedou místní školní rady

6.ledna 1907 schválen ob.výb. rozpočet na rok 1907, jakož i 50% přirážka k dani přímé na krytí schodku. Kostelní přirážka se upraví dle potřeby.
Do zadní části školní budovy dány nové dveře.

3.února 1907 zkoumateli účtů za rok 1906 zvoleni pp.Josef Kuhejda a Jiří Merta

11.února 1907 na dotaz předsedy místní školní rady přidělil obecní výbor jednu světnici ve škole slečně učitelce a školnici a druhou dvěma pánům učitelům.
Za soupis hovězího dobytka udělena pp.Josefu Kuhejdovi a Ondřeji Čupovi odměna po šesti korunách a panu Kubalovi za vybírání poplatků z krav 4K.

14.února 1907 panu Josefu Kuhejdovi zvýšena odměna ze 160K na 200 za vydržování plemenných býků.
Obec vypověděla odebírání „Ostravského deníku“.

5.března 1907 doporučeno obecním výborem uděliti panu Rudolfu Halatovi hostinskou koncesi na domě 146.

19.dubna 1907 podle nařízení c.k.okr.hejtmanství v Místku ze dne 13.dubna 1907, čís.84/125, zvoleni do komise pro volbu do říšské rady pp.Jan Bílek čís.189, Ondřej Čupa a Frant.Liberda.
Volby byly vykonány dne 14.května 1907 a výsledky v naší obci byly následující. P.Dr.hrabě Bedřich Deym za stranu katolickou 139 hlasů, p.Josef Mňuk za stranu agrární 43 hlasy a p.Jan Satinský za str.agrární také 1 hlas. Za náš kraj byl zvolen soc.dem.poslanec p.Frant.Tomášek z Vídně.

28.května 1907 usneseno kostel obíliti. Dveře ve věži zazdíti a opravené u sv.Barborky dvéře k užívání otevříti.

9.června 1907 do sirotčí rady zvoleni pp.Jan Kuhejda, Josef Vachala a pí Marie Bílkova z č.24.
Omalován sál i přilehlé místnosti v obecním hostinci. Práce zadána p.Josefu Šamajovi, malíři z Frýdlantu. Pp.Jan Paluzga a Valentin Mališ přijati do svazku obce.

28.června 1907 obec.výbor se usnesl by vše, co se v kostele při opravě poškodilo, znovu opravilo.

22.září 1907 ob.výbor se usnesl nájem hostince provést oferty a podací lhůta stanovena do 6.října 1907.

Oprava kostela
Za dohled při opravě kostela dána p.starostovi odměna 100K.

12.listopadu 1907 obecní výbor usnesl se na návrh pana nadučitele Petra Bőhma zříditi pro školu vodovod a stavba zadána firmě A.Kunz v Hranicích. Zároveň  bylo usneseno o pozemek potřebný ku stavbě vyjednávati s p.Rudolfem Halatou, majitelem.
Kostelní přirážka má se postoupiti ku vybírání c.k.bernímu úřadu.


Komentáře jsou zavřeny.