1900

Povaha roku.
Zima byla mírná, protože sněhu nebylo až do vánoc. Na štědrý den večer spadl první sníh, pak následovaly mírné dny. Ve druhé polovici ledna přitužilo více. Neobyčejně příznivá povětrnost  po celý rok umožnila vývin polních plodů. Sklizeň sena, obilí i zemáků byla pohodlná. Včelaři si tento rok pochvalovali. Bylo málo rojů, ale více medu.

Starostou byl p.Kuhejda Frant.
Správcem školy p.Doležil Jos.
Duchovním správcem p.Ficek

Předsedou místní šk.rady Jan Závodný, č.150 /od prázdnin/

28.ledna 1900 ve prospěch majitele fojtství pana Josefa Larische ponechány ještě parcely č.2037, 2026/1, protože „všechny ty parcely pro obec potřebny nejsou“.
Revisory účtů obecních za rok 1899 zvoleni pp.Josef Svoboda, rolník, Josef Mužný, rolník.

4.března 1900 za vyházení potoka, který teče od Josefa Bílka zaplaceno Jakubu Liberdovi čís.122, 5zl.
Opraví se plot a chodník okolo kostela.
Břidlice na novém hostinci se připevní drátem a hlína ze stropu nad sálem se odstraní, protože strop zatěžuje.

2.dubna 1900 do komise ku klasifikaci koní vysláni pp.Frant.Kubala a Jos.Bílek

16.dubna 1900 do klasifikační komise ku odvodu vysláni pp.Frant.Kubala a Josef Boháč.

1.července 1900 cesta ku svaté Anně od fojtství měla se znovuzříditi. Protože ale majitel pozemku p.Josef Larisách – po němž má nová cesta jíti, žádá za každou čtverečnou sáhu 25kr., usnesl se obecní výbor starou cestu upraviti tak, aby vyhovovala i p.Larischovi i zemskému výboru, který trval na řádné úpravě cesty té.

Koruna jako platidlo
Místnímu varhaníku p.Františku Kašperovi k jeho žádosti vyplatí se pro rok 1900 z obecní pokladny 40K.
Až dosud čteme v zápisech, že užíváno jako platidlo zlatek. V tomto zápise a dalších užívá se měny korunové.

Obecní volby
Volby do obecního výboru byly vykonány a zvoleni pánové
Starostou Frant.Kuhejda
I.radním Frant.Kubala
II.radním Josef Mužný
III.radním Josef Vachala
Josef Boháč, Frant.Bílek, Ant.Ficek, Jan Onderka, Jan Závodný, Frant.Lepík, Jan Bílek, Vavřinec Bílek, Matěj Němec, Frant.Liberda, Ignác Bílek, Josef Svoboda

17.srpna 1900 Obecní výbor usnáší se ponechati pobočku při II.třídě zdejší obecné školy.

28.srpna 1900 obec Lhotka poskytla na úpravu cesty od Fojtství ku svaté Anně obnos 440Kč. Obec Metylovice obnos ten přijala, ale pokládá jej za nedostatečný a žádá přiměřený doplatek dle celkového nákladu na úpravu cesty. Subvence bude mezi obě obce patřičně rozdělena. Jako důvod uvádí se okolnost, že cesty té více potřebují Lhotečtí než z Metylovic.

Místní školní rada
Ze staré místní školní rady vylosováni byli pp. Frant.Lepík a Josef Bílek a Frant.Liberda náhradník.
Na místo vylosovaných zvoleni pp.Frant.Mahdoň a Šebestián Halata, č.40, náhradníkem opět p.Frant.Liberda

16.září 1900 Obecní výbor znovu usnáší se zažádati zemský výbor o povolení půjčky 8600 korun z Hypoteční banky markrab.moravského na zaplacení dluhů u Kontribučenské záložny hukvaldské v Místku na dobu 40ti let.


Komentáře jsou zavřeny.